Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,39 USD
+0,58 %
wycena na dzień 27.07.2016

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.31%
3m -1.43%
6m 17.13%
12m -8.77%
36m -42.68%
YTD 10.29%
max -53.77%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Composite Benchmark (średnia arytmetyczna indeksów: S&P Goldman Sachs Commodity Index (TR), Reuters/Jeffries CRB Index, Bloomberg Commodity Index (TR) i Rogers International Commodity Index (TR))
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie całkowitego zwrotu w długim terminie przez inwestycje w instrumenty towarowe. Fundusz inwestuje głównie w sektor rolniczy, metalowy i energetyczny. Fundusz inwestuje przede wszystkim w towarowe instrumenty pochodne, na które składają się głównie kontrakty terminowe, typu futures i inne instrumenty pochodne związane z towarami. W mniejszym stopniu będzie inwestował w akcje oraz środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,95% - -
Sharpe'a -0,24 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę