Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder Commodity (EUR Hedged) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,12 EUR
-0,29 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 5.05%
3m -6.82%
6m -14.51%
12m -17.17%
36m -27.85%
YTD -17.36%
max -70.30%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Commodity Index TR
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie całkowitego zwrotu w długim terminie przez inwestycje w instrumenty towarowe. Fundusz inwestuje głównie w sektor rolniczy, metalowy i energetyczny. Fundusz inwestuje przede wszystkim w towarowe instrumenty pochodne, na które składają się głównie kontrakty terminowe, typu futures i inne instrumenty pochodne związane z towarami. W mniejszym stopniu będzie inwestował w akcje oraz środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,26% - -
Sharpe'a -0,29 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę