Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,05 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.41%
3m 2.21%
6m 3.41%
12m 4.29%
36m 12.70%
YTD 9.90%
max 58.10%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Credit Suisse High Yield Index
  • polityka inwestycyjna: Funduszy dąży do uzyskiwania bieżącego dochodu oraz do wzrostu wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez spółki przede wszystkie z siedzibą w USA. W mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w inne rodzaje papierów wartościowych (w tym kapitałowe, obligacyjne i rządowe) oraz do 10% aktywów w papiery emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swych zobowiązań. Instrumenty pochodne mogą być użyte w celach zabezpieczających i inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,41% - -
Sharpe'a 0,20 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę