Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.50% 0.46% 32/65
3m -3.22% -0.20% 53/65
6m -7.99% -4.16% 51/65
12m -15.96% -10.65% 52/65
36m -2.93% 3.98% 39/62
YTD 1.82% 1.85% 32/65
max 25.74% -5.12% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 20 do 80% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe. Pozostała część portfela - nie więcej niż 80% aktywów lokowana będzie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,82 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,03% od 0,91% do 7,63% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,18 od -0,33 do 0,17 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę