Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,16 PLN
-0,11 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.24% 1.06% 3/63
3m 3.61% 2.52% 12/63
6m -2.62% -0.70% 47/63
12m -11.28% -6.29% 52/63
36m -1.04% 3.19% 33/60
YTD 4.97% 3.93% 20/63
max 29.63% -3.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 20 do 80% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe. Pozostała część portfela - nie więcej niż 80% aktywów lokowana będzie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,43 słaby
odchylenie standardowe 1,97% od 0,86% do 6,78% niska zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,21 do 0,26 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę