Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 24.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.28% 2.61% 52/57
3m -1.49% -0.38% 41/57
6m 2.60% 2.75% 32/57
12m -8.27% -2.73% 48/57
36m 0.17% 5.38% 37/54
YTD 3.41% 3.83% 32/57
max 27.71% -3.28% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 20 do 80% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe. Pozostała część portfela - nie więcej niż 80% aktywów lokowana będzie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,65 słaby
odchylenie standardowe 1,94% od 0,88% do 5,18% niska zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,23 do 0,20 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę