Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,05 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.12% 2.14% 51/57
3m -0.60% -0.06% 33/57
6m 1.48% 1.80% 35/57
12m -10.60% -4.96% 48/57
36m -0.85% 4.23% 36/54
YTD 3.16% 3.30% 32/57
max 27.40% -3.77% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 20 do 80% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe. Pozostała część portfela - nie więcej niż 80% aktywów lokowana będzie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,65 słaby
odchylenie standardowe 1,94% od 0,88% do 5,18% niska zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,23 do 0,20 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę