Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,41 %
wycena na dzień 27.07.2016

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.10% 6.62% 2/2
3m 4.07% 6.31% 2/2
6m 9.20% 10.18% 2/2
12m 9.12% 12.65% 2/2
36m 18.81% 22.18% 2/2
YTD 7.12% 8.67% 2/2
max -18.19% -49.62% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 08.06.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 18,1 mln PLN (12.2015)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty zagranicznych funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości, akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości lub spółki budowlane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 2,89% - -
Sharpe'a 0,10 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę