MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.72% 3.71% 18/34
3m 6.70% 8.94% 25/34
6m 3.47% 6.35% 25/33
12m 12.22% 19.78% 24/30
36m 16.98% 29.44% 17/21
YTD 2.21% 2.95% 19/34
max 65.66% 57.37% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa następujących funduszy: Franklin US Opportunities Fund, Franklin US Equity Fund, BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund, BlackRock US Basic Value Fund, America Fund, Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, U.S. Value Fund oraz Vanguard S&P 500 UCITS ETF. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. do 20% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,24 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,09% od 2,59% do 4,24% niska zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,01 do 0,30 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę