MetLife - MetLife Fundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej B UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 20.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.24% 3.98% -/-
3m 5.13% 9.37% -/-
6m 0.85% 5.97% -/-
12m 5.13% 12.02% -/-
YTD 0.66% 3.09% -/-
max -11.69% -4.05% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: 40% CECE + 20% PX + 15% ISE30 + 10% RDX + 10% WIBID 1M + 5% WIG20
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Średnio 10% aktywów stanowią krótkoterminowe papiery dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę