Wyszukiwarka funduszy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Notowania i wyniki funduszy

wartośćstopy zwrotu
fundusz Ascdata Unknownj.u. netto Unknown1d Unknown1m Unknown3m Unknown12m Unknown36m Unknown60m Unknownytd Unknowngrupa Unknown
Nationale-Nederlanden Dynamiczny UFK 15.07kurs0,25%1,70%-1,0%3,0%20,2%5,7%2,4%AKP_UN
Nationale-Nederlanden Mieszany UFK 15.07kurs0,21%0,87%1,2%3,8%10,1%9,8%2,5%MIP_ST
Nationale-Nederlanden Międzynarodowy Mieszany UFK 15.07kurs0,21%2,53%2,3%3,7%6,9%23,8%9,2%MIZ_ZR
Nationale-Nederlanden Międzynarodowy Obligacji UFK 15.07kurs0,26%1,61%0,9%2,4%-2,0%16,3%2,9%PDZ_GO
Nationale-Nederlanden Obligacji UFK 15.07kurs0,19%0,63%2,2%4,7%8,2%-2,9%PDP_PD
Nationale-Nederlanden Oszczędnościowy UFK 15.07kurs0,00%0,17%0,3%0,9%3,6%5,8%0,3%PDP_PS
Nationale-Nederlanden Portfel Akcji UFK 15.07kurs0,22%1,40%-2,6%-1,4%33,3%-4,5%AKP_UN
Nationale-Nederlanden Portfel Aktywnej Akumulacji Majątku UFK 15.07kurs0,02%1,90%-3,3%12,0%56,7%-13,8%MIP_AA
Nationale-Nederlanden Portfel Dłużny UFK 15.07kurs-0,02%1,08%1,6%1,7%3,2%-2,3%PDP_PD
Nationale-Nederlanden Portfel Emerytalny Plus UFK 15.07kurs0,10%1,13%-0,4%0,7%19,9%-3,7%MIP_ZR
Nationale-Nederlanden Portfel Funduszy Zamkniętych UFK 16.07kurs0,00%1,37%0,3%-2,4%--0,6%ARN_UN
Nationale-Nederlanden Portfel Globalny Alternatywny UFK 16.07kurs0,00%0,56%0,0%---1,0%ARN_UN
Nationale-Nederlanden Portfel Inwestycyjny Konserwatywny UFK 15.07kurs0,00%0,41%0,8%---1,1%PDZ_GO
Nationale-Nederlanden Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK 15.07kurs0,00%1,59%1,6%5,1%16,8%13,1%7,7%MIZ_XX
Nationale-Nederlanden Portfel Konserwatywny UFK 15.07kurs0,03%0,82%0,5%1,5%3,2%-2,4%MIP_ST
Nationale-Nederlanden Portfel Oszczędnościowy UFK 15.07kurs-0,01%0,37%0,9%1,8%--1,4%PDP_UN
Nationale-Nederlanden Selektywnej Alokacji UFK 15.07kurs-0,10%1,68%3,3%----MIZ_AA
Nationale-Nederlanden Ubezpieczeń Grupowych UFK 15.07kurs0,22%0,88%1,9%5,3%13,3%18,0%3,3%MIP_ST
Nationale-Nederlanden - Esaliens Akcji UFK 16.07kurs-0,07%0,75%0,8%-0,7%13,3%-4,0%5,4%AKP_UN
Nationale-Nederlanden - Esaliens Senior UFK 16.07kurs0,00%0,33%0,8%1,0%3,9%-0,1%2,0%MIP_ST
Nationale-Nederlanden - NN Akcji UFK 16.07kurs-0,07%1,44%-0,6%4,7%19,7%12,7%4,0%AKP_UN
Nationale-Nederlanden - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK 16.07kurs0,49%3,14%0,6%2,6%20,8%10,3%16,7%AKZ_EU
Nationale-Nederlanden - NN (L) Euro Credit (EUR) UFK 15.07kurs0,18%1,21%2,0%3,2%2,3%6,7%5,0%PDZW_XX
Nationale-Nederlanden - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK 16.07kurs-0,08%1,08%0,5%3,6%12,4%13,4%7,8%PDZ_GH
Nationale-Nederlanden - NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania UFK 16.07kurs-0,06%3,34%3,9%---21,2%AKZ_GL
Nationale-Nederlanden - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK 15.07kurs0,07%2,78%1,6%6,4%21,5%-16,1%AKZ_GL
Nationale-Nederlanden - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK 16.07kurs0,24%2,97%1,0%6,9%21,1%36,1%16,3%AKZ_GL
Nationale-Nederlanden - NN (L) Global Sustainable Equity (EUR) UFK 15.07kurs0,17%4,20%6,1%9,9%32,0%56,8%25,0%AKZW_GL
Nationale-Nederlanden - NN (L) Invest Europe High Dividend (EUR) UFK 15.07kurs0,07%2,62%0,2%0,5%16,1%5,0%15,3%AKZW_EU
Nationale-Nederlanden - NN (L) Invest US Enhanced Core Concentrated Equity (EUR) UFK 15.07kurs-0,10%3,90%3,9%11,2%38,3%78,9%22,2%AKZW_US
pierwsza stronapoprzednia stronanastępna stronaostatnia strona
30
10
30
50
100
Legenda_tabele

Zobacz także

↑ na górę