Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Podsumowanie nowości rynkowych
15.01.2020 | Jan Chojnacki
Fundusze odpowiedzialnego inwestowania, pasywnie zarządzane oraz … zdefiniowanej daty pod PPK – to główne nowości 2019 roku

W roku 2019 powstała rekordowa liczba funduszy otwartych (ok. 150, najwięcej w historii). Nie oznacza to jednak, że w TFI trwa rewolucja – gros nowości to  fundusze zdefiniowanej daty tworzone w ramach PPK, które zostały wprowadzone przez 17 TFI. Każde z nich wprowadziło po 8 funduszy, dzięki czemu tak bardzo wzrosła ogólna liczba funduszy. Jeśli je pominiemy, w 2019 powstało jedynie 21 funduszy otwartych.
nowości

Poza tym wyraźnie spadła dynamika tworzenia nowych funduszy zamkniętych – w 2019 roku powstało ich jedynie 25, w tym dwa fundusze ETF. Ich wprowadzenie przez AgioFunds TFI cieszyło się dużym zainteresowaniem.  Obecnie na giełdzie notowanych jest w sumie 5 ETF-ów, a produkty AgioFunds TFI jako pierwsze umożliwiły inwestorom ekspozycje na indeks mWIG40 oraz WIG20Short poprzez handel na GPW. Jak do tej pory fundusz Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ pozyskał 74 mln zł aktywów, a Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 5 mln zł.
 
Na rynku pojawił się też nowy trend, bardzo popularny za granicą, czyli tzw. „odpowiedzialne inwestowanie” lub „inwestowanie zgodnie ze standardami ESG” (Environmetal, Social, Governance). Fundusze „odpowiedzialne” inwestują w podmioty, które są przyjazne środowisku, utrzymują prawidłowy ład korporacyjny oraz nie wytwarzają produktów szkodliwych dla zdrowia tj. papierosów, alkoholu itp. W odpowiedzi na popyt na polskim rynku zaistniały dwa nowe fundusze akcji polskich: PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny oraz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania. Pierwszy z nich został utworzony w październiku przez PKO TFI wraz z dwoma innymi funduszami dłużnymi. Drugi z nich powstał z przekształcenia funduszu NN Akcji Środkowoeuropejskich. Gromadzi on 145,5 mln zł aktywów, a jego benchmarkiem jest w 100% indeks WIG.
 
NN Investment Partners TFI poszerzyło także ofertę funduszy zdefiniowanej daty o dwa nowe fundusze: NN Perspektywa 2050 i NN Perspektywa 2055. Są one kierowane do osób, które zamierzają przejść na emeryturę ok. 2050 lub 2055 roku, czyli w szczególności, do dzisiejszych 30-35 latków.
 
Na początku roku pojawił się także fundusz Allianz Dochodowy Income and Growth. Został on przekształcony z Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return i jest to fundusz regularnie wypłacający miesięczną dywidendę. Jej przybliżona zannualizowana wartość wynosi 4% wartości jednostek, a aktywa funduszu są zabezpieczamy przed ryzykiem kursowym. Fundusz inwestuje w amerykańskie instumenty finansowe, takie jak obligacje wysokodochodowe, obligacje o zmiennym oprocentowaniu oraz akcje z pokrytą opcją kupna.
 
W sierpniu powstały także 3 fundusze zarządzane przez ekspertów z mBanku, przekształcone z funduszy Rockbridge TFI. O sierpniowym przejęciu tych funduszy pisaliśmy w artykule: „mBank przejął zarządzanie funduszami Rockbridge Superior”.

TAGI:

NN Investment Partners TFInowośćPKO TFITFI Allianz Polska

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

zobacz także

↑ na górę