Jak dobrze wykorzystać nowe szanse na rynku funduszy? [PANEL]
18.03.2019 | Olga Szałata
9 Fund Forum zakończył panel dyskusyjny dotyczący szans pojawiających się na rynku funduszy, m.in. w kontekście projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Poruszono również palące problemy branży

Dyskusji przewodził Michał Duniec, prezes Analiz Online, a jego gośćmi byli eksperci z rynku kapitałowego: Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI,  Adam Dakowicz, prezes AgioFunds TFI, Jacek Marcinowski, prezes Santander TFI oraz Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich (IDM).

Pierwszy z poruszonych wątków dotyczył oceny projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Dyskusję rozpoczął Sebastian Buczek, który za szczególnie interesującą uznał ideę zachęt podatkowych dla inwestorów indywidualnych (np. kompensowania zysków i strat z różnych instrumentów finansowych). Jego zdaniem są to „kluczowe driver’y”, które mogą spowodować, że rynek powstanie z kolan. Niemniej jednak koncepcje zawarte w projekcie mogłyby  być „śmielsze”, a niedosyt pozostawia brak premiowania przedsiębiorstw giełdowych, które udostępniają szereg informacji na temat prowadzonej działalności. – Marzy nam się to, aby nasi politycy zauważyli, jak duży potencjał drzemie w polskim rynku kapitałowym i jaki mógłby on mieć pozytywny wpływ i przełożenie na polską gospodarkę i na wszystkich Polaków – zaznaczył.  

Zdaniem Jacka Marcinowskiego, prezesa Santander TFI,  niektóre pomysły zawarte w projekcie SRRK są ciekawe, jednak w wielu punktach są niejasne i wymagają doprecyzowania. Ważny jest dialog z branżą, którego obecnie brakuje. – Cały klucz, tak naprawdę leży w tym, żeby ten kto będzie decydował o wdrożeniu poszczególnych rozwiązań, konsultował to z nami. Uzgadniał różne rzeczy. My naprawdę wiemy, jak to powinno być zrobione – podkreślił.

Bardziej sceptyczne stanowisko od swoich przedmówców zajął Adam Dakowicz, prezes AgioFunds TFI. Podkreślił, że część pomysłów jest „dobrą diagnozą”, ale są one niedookreślone, a ponadto stanowią niejako kolejny element ingerencji, który w efekcie może doprowadzić do przeregulowania branży. Jego zdaniem, choć niektóre koncepcje są pozytywne, to mogą okazać się niewystarczające. – Czy one rozwiążą problem rynku? Szczerze mówiąc nie wierzę. Jeśli wierzę, to wierzę w rynek – zaznaczył. Jego zdaniem rozwiązanie kwestii OFE w połączeniu napływem środków z PPK mogłoby stać się kołem zamachowym dla tej strategii.

Głos w sprawie SRRK zabrał również Waldemar Markiewicz, prezes IDM. Podkreślił on, że fundamentalnym problemem polskiej gospodarki jest kwestia innowacyjności. Według przeprowadzonych badań Polska jest jedną z czterech od końca gospodarek w Europie. Rynek kapitałowy jest źródłem finansowania innowacji, w związku z tym trzeba zwiększyć jego udział w finansowaniu polskiej gospodarki. Zdaniem Markiewicza inwestorzy zostali marginalnie potraktowani w projekcie SRRK, niemniej jednak sam zamysł powstania takiej strategii ocenił pozytywnie.

W drugiej części panelu podjęto kwestię dotyczącą m.in. grudniowego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego na temat wynagrodzenia dystrybutorów. Zdaniem ekspertów ich kwestia nie została doprecyzowana, w efekcie branża działa niejako w zawieszeniu, jest mnóstwo wątpliwości i obaw. – Ustawodawca (…) zaproponował weryfikację kosztów i dokumentów przez TFI. Wiadomo, że żadne TFI nie jest do tego przygotowane. Co oznacza weryfikacja? Też nikt nie wie – zaznaczył Marcinowski. Regulator przygotował wytyczne, jednak w ślad za tym nie idą żadne konkretne informacje poza ogólnymi sformułowaniami. Brakowi konkretnych rozwiązań towarzyszą jednak zapowiedzi przeprowadzania kontroli ich wdrożenia w TFI. Branża obecnie opracowuje model ze Związkiem Banków Polskich (ZBP), IDM, IZFiA, który umożliwi klasyfikację i identyfikację kosztów. – Model jest jedyną rzeczą, do której KNF udało się przekonać (…), żeby spróbować przynamniej określić ramy tego modelu, czyli uszczegółowić zakres tych czynności, które poprawiają jakość oraz sposób liczenia kosztów i ich weryfikacji – podkreśla Marcinowski.

Panel zakończyły przemyślenia na temat przyszłości branży inwestycyjnej na kolejne 5 lat. Odpowiedzi udzielone przez ekspertów były zróżnicowane. Jacek Marcinowski zaznaczył, że chciałby aby branża nadal istniała – przeregulowanie może być zgubne w skutkach. Zdaniem prezesa IDM dużo zależy od tego, czy produkty będą dostosowane do potrzeb klienta, co może spowodować wzrost oszczędności. Sebastian Buczek wypowiedział się bardziej optymistycznie. Jego zdaniem opłaty będą niższe, oferta funduszy poszerzy się i ma on nadzieję, że PPK okażą się sukcesem. Prezes Dakowicz po raz kolejny podkreślił, że nie wierzy w regulacje, ale wierzy w rynek, a to pozytywne stopy zwrotu mogą przyciągnąć inwestorów.

Panel dyskusyjny podsumował Michał Duniec, podkreślając że ważny jest dialog z nadzorcą, szybkie doprecyzowanie różnych kwestii, które nurtują rynek oraz znalezienie rozwiązań, które pozwolą funkcjonować branży z korzyścią dla inwestorów.

Olga Szałata
Analizy Online

TAGI:

Adam DakowiczFund ForumJacek MarcinowskiMichał DuniecSebastian BuczekWaldemar Markiewicz

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę