Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fundusze indeksowe - instrukcja obsługi po polsku
14.03.2019 | Paweł Bystrek
Pełna replikacja, replikacja syntetyczna oraz metoda doboru próby - to przykłady metod działania funduszy indeksowych, które TFI PZU przedstawiło w prezentacji podczas 9 Fund Forum

 

Fundusze aktywne kontra pasywne na świecie

 

„Inwestycje to emocje – tak było, jest i będzie” – w ten sposób rozpoczął prezentację podczas 9 Fund Forum Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU. Natomiast tym, co ulega zmianom są trendy w światowej ofercie produktowej. W odpowiedzi na wzrost zainteresowania funduszami pasywnymi towarzystwo uruchomiło szereg produktów indeksowych. Należą do nich inPZU Obligacje PolskieinPZU Obligacje Rynków WschodzącychinPZU Akcje Rynków RozwiniętychinPZU Obligacje Rynków RozwiniętychinPZU Akcje PolskieinPZU Inwestycji Ostrożnych.

Według zaprezentowanych podczas konferencji danych w USA fundusze pasywne odpowiadają w USA za 37% rynku. W Europie ten współczynnik jest znacznie niższy i wynosi 16%, zaś globalna średnia to 27%. O ile w przypadku produktów dedykowanych rynkowi długu wciąż więcej środków napływa do rozwiązań zarządzanych aktywnie, to w przypadku funduszy akcji mamy już do czynienia z większą popularnością strategii pasywnych.
 

Zmiana w ofercie produktowej


W celu rozbudowania oferty produktowej o fundusze indeksowe TFI zdecydowało się na powołanie nowej komórki organizacyjnej, dedykowanej matematycznym metodom doboru instrumentów do portfela. Biurem zarządzania metodami ilościowymi kieruje Konrad Augustyński, który przybliżył uczestnikom konferencji kilka zagadnień związanych z zarzadzaniem funduszami indeksowymi.
 

Metody replikacji – czym się różnią


Nadrzędnym celem funduszu indeksowego jest jak najbardziej wierne odwzorowanie portfela referencyjnego. O dokładności takiego „dopasowania” wyników konkretnej strategii do indeksu świadczy wartość parametru TE (tracking error). W jaki sposób zarządzający portfelami mogą dokonać takiej „replikacji”?
 

Fundusze

Pierwszym ze sposobów jest nabycie wszystkich instrumentów wchodzących w skład danego portfela referencyjnego w odpowiednich proporcjach. Takie podejście nazywane jest replikacją pełną. Jest to sposób intuicyjny, jednak w praktyce niesie szereg komplikacji. Do najważniejszych należą koszty transakcyjne, które trzeba byłoby ponosić przy nieustannym dostosowywaniu składu portfela (skład indeksu może ulegać zmianie w czasie). Poza tym w część indeksów nie można zainwestować bezpośrednio poprzez nabycie wszystkich elementów składowych. Za przykład może posłużyć tutaj chociażby WIBID 1M.

Drugim podejściem jest replikacja syntetyczna, polegająca na włączeniu do portfela pozycji, które chociaż nie wchodzącą w skład benchmarku, to jednak zachowują się w taki sam sposób. Takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić niemal idealne odwzorowanie w długim terminie, jednak w krótkim okresie możliwe są odchylenia. Przy tego typu strategiach wykorzystywane są również instrumenty pochodne, które zachowują się podobnie do elementów składowych benchmarku.

Trzecim z podejść jest stosowanie metody doboru próby (Stratified sampling). Polega ono na wykorzystaniu algorytmów decyzyjnych do wyboru część instrumentów z benchmarku. Takie podejście niesie jednak zwiększone ryzyko mniej dokładnego odwzorowania. Jego zaletą jest zaś niewielka liczba koniecznych transakcji (tzw. mądra selekcja), co korzystnie przekłada się na koszty transakcyjne.

W TFI PZU stosowana jest mieszanka wszystkich wspomnianych powyżej metod, w zależności do rynku, któremu dedykowany jest konkretny produkt. Przy każdym z rozwiązań na kluczowy dla funduszy indeksowych parametr TE wpływ ma kilka czynników. Pierwszym są koszty transakcyjne. W oczywisty sposób wpływają one na różnice pomiędzy stopą zwrotu z funduszu a wynikiem portfela referencyjnego. Drugim czynnikiem jest zabezpieczenie kursu walutowego, kolejnym zaś podatki. Dwa następne aspekty mogące wpływać na wysokość TE to wypłacane przez spółki dywidendy oraz opłata za zarządzanie. Ich wpływ jest jednak możliwy do oszacowania ze znacznym wyprzedzeniem.

Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze indeksoweKonrad AugustyńskiMarcin AdamczykTFI PZU

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę