W 2018 roku powstały 43 fundusze inwestycyjne FIO i SFIO [LISTA]
10.01.2019 | Zespół Analiz Online
Od dłuższego czasu oferta funduszy detalicznych rośnie znacznie wolniej. W 2018 roku powstało najmniej funduszy od 2006 roku

Podczas gdy w poprzednich latach uruchamiano po ponad 100 funduszy detalicznych, w 2018 roku powstały zaledwie 43 nowości. Co drugi z nich to zupełnie nowy produkt (ostatni z nich zostaø utworzony w czerwcu zeszłego roku), a pozostałe powstały z przekształcenia już istniejących strategii.

Fundusze

Liderem na tym polu było Santander TFI, które przeprowadziło prawdziwą ofensywę produktową, wzbogacając ofertę o dziewięć nowych subfunduszy w ramach parasola Prestiż. Większość działa w formule FoF (fundusz funduszy), fundusze Strategia Konserwatywna, Stabilna, Dynamiczna i Akcyjna inwestują w jednostki innych subfunduszy towarzystwa. Z kolei pozostałe są skupione na konkretnych rynkach poprzez fundusze z grupy Santander (wschodzących, akcji amerykańskich oraz globalnie w obligacji korporacyjnych). Kolejne dwa: Santander Prestiż Technologii i Innowacji oraz Arka Prestiż Alfa inwestują bezpośrednio w akcje. Dwa ostatnie cieszyły się największym powodzeniem wśród klientów – pierwszy z nich pozyskał w ubiegłym roku łącznie +23 mln zł, a drugi blisko +113 mln zł (praktycznie najlepszy wynik spośród wszystkich debiutantów ubiegłego roku).

Z impetem z nowymi funduszami ruszyło także TFI PZU, oferując sześć
funduszy pasywnych, z niskimi opłatami za zarządzanie (0,5%). Z założenia mają jak najdokładniej odzwierciedlać skład oraz osiągane wyniki wyznaczonych indeksów (z rynku pieniężnego – WIBID 1M, obligacji polskich - Treasury BondSpot Poland, obligacji globalnych – JPMorgan GBI Global, obligacji rynków wschodzących –JPMorgan EMBI Global Diversified, akcji rynków rozwiniętych – 90% MSCI World i 10% WIBID 1M oraz krajowego rynku akcji – 70% WIG20 + 20% mWIG40 + 10% WIBID 1M. Według zapowiedzi, z czasem oferta może się rozwijać. W kilka miesięcy fundusze te pozyskały +537 mln zł (przy czym duża część nowych środków pochodzi z grupy PZU).
 
Nowe rozwiązania, dające ekspozycję na rynki zagraniczne, dodało natomiast MetLife TFI, z których największym powodzeniem cieszył się MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO), pozyskując +13 mln zł.

Zupełnie nowe produkty zaoferowały jeszcze Pekao TFI – fundusz abolute return Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO), który pozyskał +26 mln zł – oraz Altus TFI – fundusz ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) – dostępny na nowej platformie funduszowej IQ Money. Ten jednak krótko cieszył się niewielkim zainteresowaniem.
 
Pozostałe nowości to fundusze, które dostępne były w ofercie od wielu lat, ale z różnych powodów (niskich aktywów, nie najlepszej strategii) zostały przekształcone w nowe rozwiązania, nierzadko inwestujące w zupełnie inne klasy aktywów. Dla przykładu TFI Allianz Polska zmieniło strategię funduszu skupiającego się na europejskich spółkach dywidendowych w Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO), inwestujący na globalnym rynku długu korporacyjnego. Z kolei NN IP TFI przekształciło subfundusz NN (L) Ameryki Łacińskiej, o aktywach rzędu 20 mln zł, w NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania – inwestujący w spółki odpowiedzialne (ESG). Towarzystwo na tym nie poprzestaje. W 2019 roku planuje uruchomić dwa kolejne fundusze, w których kryteria ESG będą miały jeszcze większy wpływ na decyzje inwestycyjne. Kilka zmian strategii przeprowadziło także Quercus TFI z końcem roku. Z rynku zniknęły QUERCUS Europa, QUERCUS Rosja oraz QUERCUS Selektywny i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, które zostały zastąpione funduszami dłużnymi oraz jednym mieszanym.
 
Przyczyn wolniejszej dynamiki wzrostu liczby produktów upatrujemy w nasyceniu rynku, skupieniu się głównie na dostosowywaniu się TFI do nowych wymogów regulacyjnych (MiFID II) oraz postępującej konsolidacji w branży, wymuszającej optymalizację oferty.
 
Przeczytaj także: Nowe fundusze inwestycyjne – co TFI planują na 2019 rok?

A na jakie nowości TFI stawiają w tym roku? Z ankiet, które rozesłaliśmy do towarzystw, wynika, że w planach pojawiają się m.in. fundusze indeksowe (PKO TFI, NN Investment Partners TFI), fundusze odpowiedzialne społecznie (jw.), akcji zagranicznych, a także – w Esaliens TFI – fundusz akcji polskich małych spółek. Na rynek funduszy otwartych zamierza także wkroczyć prywatne TFI - Baltic Capital TFI – które zamierza odwzorować w nich strategie wykorzystywane w swoich funduszach zamkniętych. Zwiększy się też na pewno liczba funduszy cyklu życia, które to TFI będą tworzyły pod ofertę PPK.

/az

TAGI:

nowość

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

zobacz także

↑ na górę