Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Najlepsze fundusze obligacji 2018 r.
08.01.2019 | Katarzyna Czupa
W zeszłorocznych trudnych realiach rynkowych dobrze poradziły sobie fundusze dłużne polskie. To efekt przede wszystkim dobrej koniunktury na rynku obligacji skarbowych

W 2018 r. warto było stawiać na fundusze dłużne – blisko 70% z nich zdołało pomnożyć kapitał klientów. Natomiast w przypadku produktów akcyjnych tylko 7 z ponad 200 oferowanych przez krajowe TFI wypracowało dodatnią stopę zwrotu. W minionym roku zarobić można było przede wszystkim na polskich papierach dłużnych – biorąc pod uwagę średnie stopy zwrotu, tylko fundusze dłużne polskie zakończyły rok na plusie, a wiele z nich trafiło do „najlepszej dziesiątki”, czyli grona produktów z najwyższymi wynikami.
 
Liderem zeszłorocznych stóp zwrotu są fundusze dłużne polskie skarbowe – zarobiły średnio +2,2%.  W 2018 r. rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o -46 p.b. z 3,30% do 2,84%. Jak wyjaśnia Paweł Kowalski, zarządzający w TFI PZU, duża w tym zasługa dobrych danych gospodarczych – niskiej inflacji i bardzo dobrego wzrostu gospodarczego oraz znakomitego wykonania budżetu, co przełożyło się na poprawę oceny kredytowej polskich aktywów.

Dużym wsparciem była też gołębia retoryka RPP i zapowiedzi utrzymania stop procentowych na niezmienionym poziomie – dodaje.
 
Wśród krajowych funduszy otwartych skupiających się na polskich obligacjach skarbowych najwięcej zyskał Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) – wartość jego jednostki wzrosła w 2018 r. o +4,4%. Dobra passa funduszu nie jest z resztą niczym nowym – w gronie liderów znalazł się już trzeci rok z rzędu.

Roczne

Drugie miejsce na podium tegorocznych stóp zwrotu zajmują fundusze gotówkowe i pieniężne – zyskały średnio +1,4%. Wynikowi z 2018 r. daleko do rekordów z ostatnich lat – w 2010 r. było to +4,7%, a w 2012 r. +5,7%. Warto jednak pamiętać, że miniony rok nie był najłatwiejszy dla funduszy gotówkowych – dwa miesiące (maj i sierpień) zakończyły się na minusie, co nie zdarza się zbyt często (więcej tutaj). To efekt m.in. zaangażowania części funduszy w tureckie papiery dłużne oraz problemów spółki GetBack, które negatywnie odbiły się na rynku obligacji korporacyjnych. Mimo tych trudności, niemal wszystkie produkty z grupy pomnożyły kapitał klientów. W gronie funduszy otwatych najlepiej wypadły dwa rozwiązania z oferty Superfund TFI - Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) i Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy). Dobrze poradził sobie również Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO), który po słabszych 2016 i 2017 r., powrócił do czołówki zestawienia.

Fundusze o strategii uniwersalnej wypracowały średnią stopę zwrotu w wysokości +1,3%. W czołówce znalazły się dwa rozwiązania z oferty Pekao TFI: Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO). Jak wyjaśnia Radosław Cholewiński, zastępca dyrektora zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi w Pekao TFI, zeszłoroczny wynik to przede wszystkim zasługa inwestycji w zagraniczne obligacje skarbowe, transakcji arbitrażowych opartych o rynek instrumentów pochodnych i selektywnego podejścia do rynku obligacji korporacyjnych. Na podium trafił również fundusz BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO). Grzegorz Dobek, zarządzający funduszem, wskazuje na spory udział obligacji skarbowych.

Może wydawać się to trywialne, ale w 2018 roku po prostu należało mieć polskie obligacje skarbowe w portfelu. Trudno znaleźć na świecie inne obligacje, które pozwoliłby uzyskać taką stopę zwrotu w zeszłym roku – dodaje.

Fundusze dłużne obligacji korporacyjnych również zakończyły rok na plusie. Stopa zwrotu jednak rozczarowuje – produkty te zyskały średnio +0,6%, najmniej w historii. Tak słaby wynik to pokłosie zeszłorocznych problemów rynku obligacji korporacyjnych (więcej tutaj), któremu ciążyła afera wokół GetBack (pociągnęła za sobą wielomiesięczne umorzenia w funduszach, nowe wymogi regulacyjne i spadek emisji). Wśród otwartych funduszy detalicznych najwyższą stopę zwrotu wypracował Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO), jeden z młodszych produktów w ofercie Ipopema TFI.

Roczne

Fundusze inwestujące w zagraniczne obligacje zakończyły rok pod kreską – te o strategii uniwersalnej straciły średnio -2,4%, a produkty skupiające się na długu korporacyjnym poniosły stratę rzędu -3,0%. Tu problemem było zacieśnianie polityki pieniężnej w USA, co pociągnęło za sobą wzrost rentowności amerykańskich papierów dłużnych i ciążyło również pozostałym rynkom rozwiniętym. W efekcie tylko dziewięć funduszy krajowych zakończyło rok na plusie. W gronie funduszy otwartych najlepiej wypadły PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) i Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO), które zyskiwały przede wszystkim na umocnieniu dolara (w portfelach obu produktów brak zabezpieczenia walutowego).

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne skarbowefundusze pieniężne i gotówkoweobligacje skarbowepodsumowanie 2018

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

zobacz także

↑ na górę