IKE 2015 - Ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych Analiz Online
Anna Zalewska
Indywidualne Konta Emerytalne to jedno z niewielu rozwiązań pozwalających na inwestowanie środków bez opodatkowania zysków kapitałowych. Jest to produkt, którego głównym celem jest oszczędzanie na emeryturę.
 
Jedną z możliwych form oszczędzania w ramach IKE są fundusze inwestycyjne. Nie można jednak inwestować w wybrane fundusze z kilku towarzystw i opakować je w IKE, ale trzeba zdecydować się na jedno konkretne TFI (można je zmieniać, ale zawsze musi to być jedno TFI w danym momencie). Spośród 15 towarzystw, które je oferują, najlepsze znajdziemy w NN Investment Partners TFIKBC TFI oraz PKO TFI.


O atrakcyjności IKE z funduszami inwestycyjnymi decyduje wiele różnych elementów. Podzieliliśmy je na 3 grupy: efektywność zarządzania, koszty oraz samą ofertę. Każde IKE mogło uzyskać maksymalnie 100 punktów.
 
Przeczytaj także: 5 powodów, dla których warto wybrać IKE
 
Najważniejszym parametrem wpływającym na atrakcyjność IKE jest pierwszy z nich (EFEKTYWNOŚĆ), za który można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Ocena efektywności zarządzania została oparta na Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online (analizującym relację zysku do ryzyka) oraz na powtarzalności wyników. Do tego dołożyliśmy parametry oceniające stabilność zespołu zarządzającego funduszami. W tej kategorii najwięcej punktów uzyskali zwycięzcy: IKE Plus w NN IP TFI i IKE w KBC TFI, a także IKE ocenione ostatecznie na czwórkę – IKE w Investors TFI. W tym ostatnim ostateczną ocenę obniżył m.in. brak zniżek w opłatach manipulacyjnych (opłaty za zarządzanie są już niskie), czy mniejsza atrakcyjność samego programu („nakładki” na fundusze).

KOSZTY były drugim ocenianym parametrem, wśród których największą wagę mają opłaty za zarządzanie. Różnice między poszczególnymi programami są spore, są np. towarzystwa, które dla posiadaczy IKE wydzielają osobne typy jednostek z niższymi opłatami (Investors TFI, NN TF, PKO TFI). Ponadto analizowaliśmy opłatę za „otwarcie” konta – może sięgać nawet 1000 zł, na szczęście w większości TFI można jej uniknąć, opłaty manipulacyjne – w większości TFI w ramach IKE nie są pobierane, ale są TFI, które nie stosują tu ulg oraz za konwersję – zazwyczaj TFI oferuje kilka konwersji w roku za darmo  (np. 2-4), a kolejne są już płatne.
 
W sumie w kategorii KOSZTY można było otrzymać maksymalnie 30 punktów. W tej kategorii, poza zwycięzcami Rankingu (KBC TFI i NN IP TFI) mocno wyróżnia się IKE w Legg Mason TFI. Choć towarzystwo pobiera opłatę przy założeniu konta (można jej uniknąć), to pobiera atrakcyjne opłaty za zarządzanie.

Ostatnim kryterium, które braliśmy pod uwagę była sama OFERTA, czyli konstrukcja produktu, za którą można było otrzymać maksymalnie 20 punktów. Składa się na nią przede wszystkim szerokość oferty, czyli obecność w ofercie funduszy z 14 podstawowych grup, tak by inwestorzy mogli odpowiednio zdywersyfikować inwestycję i dopasowywać jej strukturę do warunków rynkowych i swojego profilu ryzyka. Ponadto ocenialiśmy dostępność produktu, mierzoną minimalnym poziomem wpłat (im niższy tym lepiej), poziom wygody w dostępie przez Internet. Braliśmy także pod uwagę różne dodatkowe udogodnienia, przyznając dodatkowe punkty np. za oferowanie IKE w pakiecie emerytalnym z IKZE i PSO, a także za możliwość automatycznej alokacji środków w zależności od naszego wieku i/lub poziomu akceptowanego ryzyka (strategie modelowe).
 
W tej kategorii najwięcej punktów otrzymały programy IKE Plus z NN TFI oraz 2 programy oferowane przez Skarbiec TFI, wyróżniające się szeroką ofertą funduszy oraz innymi udogodnieniami.
 
Najlepszym IKE w naszym Rankingu zostało konto emerytalne IKE PLUS dostępne w internetowej ofercie NN Investment Partners TFI. Jako jedyne znalazło się w ścisłej czołówce we wszystkich 3 kategoriach.
 
Główne zalety konta to:
 • dobre jakościowo fundusze - rozwiązania akcyjne i mieszane w naszym rankingu otrzymały najwyższe noty 4a i 5a w obu horyzontach, choć fundusze dłużne i gotówkowe prezentują się nieco słabiej, ale najważniejsze, że powyżej przeciętnej,
 • niskie opłaty – mające wpływ na wyniki opłaty za zarządzanie zostały obniżone o ok. 25% w stosunku do zwykłej jednostki uczestnictwa kategorii A ych rejestrów (dzięki wprowadzeniu dodatkowych jednostek K), ponadto w programie nie ma żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych,
 • szerokość oferty – w ramach IKE PLUS możemy wybierać spośród 21 funduszy inwestycyjnych o różnych strategiach, w tym aż 6 dających ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i 2 na zagraniczne rynki długu. W ofercie są także fundusze cyklu życia, których główną zaletą jest zdjęcie z inwestora konieczności dopasowywania struktury portfela do wieku. Jednak tę ofertę można by jeszcze poszerzyć o inne fundusze tego TFI, które w programie nie są dostępne, w tym przede wszystkim o brakujący fundusz akcji małych i średnich spółek,
 • wyjście naprzeciw klienta – niskie progi inwestycji (wystarczy 50 zł), pełen dostęp do inwestycji przez Internet (w tym łatwe założenie konta). Pewnym udogodnieniem dla klientów mogłoby być stworzenie pakietu łączącego IKE z IKZE.
 
Kolejne miejsca w Rankingu zajęły dwa konta ocenione na 5 – IKE w KBC TFI oraz PKO TFI.
 
IKE w KBC TFI zostało wysoko ocenione dzięki:
 • wysokiej jakości funduszy – pod tym względem towarzystwo wyróżnia się na rynku od lat - fundusze uzyskują wysokie oceny w naszym comiesięcznym Rankingu Analiz Online, mają jedną z najwyższych na rynku powtarzalność dobrych wyników, w dodatku nasi analitycy przyznali im bardzo wysokie oceny w Ratingach Analiz Online (ten ostatni parametr nie miał wpływu na punktację), ponadto KBC TFI wyróżnia się stabilnością zespołu doświadczonych zarządzających,
 • niskim kosztom – nie są pobierane opłaty manipulacyjne, nie ma również opłat za otwarcie konta, za (nielimitowane!) transfery między funduszami, jak i za rezygnację z IKE przed upływem 12 miesięcy. Opłaty za zarządzanie są już na rynkowych poziomach, nie ma tu specjalnych jednostek ze zniżkami,
 • łatwym i wygodnym dostępie do konta przez Internet,
 • niskiemu progowi wejścia – wystarczy 100 zł.
Na tym tle nieco słabiej prezentuje się szerokość oferty – choć posiadacze konta mają dostęp do 9 funduszy inwestycyjnych reprezentujących różne klasy aktywów oraz profile ryzyka, to zabrakło szerszej oferty zagranicznej.
 
Na podium znalazło się także IKE w PKO TFI oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego (IKE+IKZE). Produkt ten został wysoko oceniony przede wszystkim za:
 • najniższe wśród wszystkich oferowanych IKE koszty – opłaty za zarządzanie zostały obniżone do bardzo niskich na tle konkurencji poziomów, nie ma opłat za otwarcie konta i nabywanie jednostek, choć TFI pobiera opłaty za likwidację programu w ciągu 12 mies. od założenia,
 • wysoką efektywność zarządzania – fundusze tego TFI często otrzymują wysokie oceny w Rankingach, a także są wysoko oceniane w Ratingach Analiz Online,
 • ciekawą ofertę – klienci mają do wyboru 5 strategii cyklu życia (life cycle), w których zarządzający dokonują alokacji środków pomiędzy różne klasy aktywów dopasowując strukturę portfela do założonego horyzontu inwestycyjnego. To bardzo wygodne rozwiązanie dla tych, którzy nie są gotowi do samodzielnego zarządzania dywersyfikacją, choć w mniejszym stopniu dla inwestorów aktywnych,
 • oferowanie produktu w pakiecie, w ramach którego możemy inwestować także w IKZE oraz PSO.
 
Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

III filarIKEproduktyranking

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

zobacz także

↑ na górę