4. FUND FORUM Analiz Online - podsumowanie
11.03.2014 | Zespół Analiz Online
11 marca w Warszawie odbyło się Fund Forum Analiz Online. Tegoroczna, czwarta już edycja zgromadziła ponad 350 osób. Konferencja skierowana była przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się oferowaniem rozwiązań inwestycyjnych, zarówno z firm doradztwa finansowego, jak i doradców bankowych,  pracowników biur maklerskich i innych sieci dystrybucyjnych. 
 
Uczestnicy wysłuchali 6 wystąpień oraz wzięli udział w 3 panelach dyskusyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci z polskich i zagranicznych instytucji, w tym również specjaliści Analiz Online.

Uczestnicy panelu "Strach się bać czy nie taki diabeł straszny?", Robert Bohynik z ING TFI, Zbigniew Jakubowski z Union Investment TFI oraz Mariusz Staniszewski z Noble Funds TFI okazali się dosyć zgodni w ocenie perspektyw polskiego rynku. Przyspieszający wzrost gospodarczy i wciąż niska inflacja to dobre środowisko dla akcji, chociaż bardzo wysokich stóp zwrotu nie ma co się spodziewać. W zgodnej opinii obecny konflikt na Ukrainie to tylko epizod, a rynkami będą rządzić globalne przepływy kapitału generowane przez banki centralne. Eksperci jednak wskazywali na selektywny charakter wzrostów na świecie, w związku z czym na inwestorach spoczywa odpowiedzialność za właściwy wybór rynków.

Na odpowiednią selekcję wskazywał również George Juscsak z JP Morgan Asset Management podczas prezentacji "Rynki wschodzące vs rynki rozwinięte - kto wygra pojedynek w 2014 roku?". Jego zdaniem niskie wyceny rynków wschodzących zachęcają do inwestycji, jednak warto pamiętać, że w obecnej sytuacji ważna jest dywersyfikacja portfela.

O prognozach rynkowych mówił również Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao. Jego zdaniem w przyszłych miesiącach czeka nas jednak osłabienie, szczególnie na rynkach rozwiniętych. Nie zmienia to jednak faktu, iż jesteśmy w takim punkcie cyklu koniunkturalnego, który nie pozwala na odejście od akcji na rzecz innych klas aktywów, powiedział podczas wystąpienia "Dzień Kobiet 20 lat później - czy to początek końca hossy? 

Atrakcyjnie prezentują się wciąż m.in. rynek turecki i rosyjski, będące przedmiotem panelu "Konkurs piękności: Polska / Rosja / Turcja", w którym udział wzięli Katarzyna Dąbrowska z BZ WBK AM oraz Marek Buczak z Quercus TFI. Ich zdaniem po tym jak straciły ostatnio zaufanie inwestorów, ich powrót wymaga spełnienia kilku warunków. W przypadku Turcji, której fundamenty cały czas są atrakcyjne a demografia w długim terminie będzie dawała temu krajowi przewagę, sygnałem kupna powinno być wyklarowanie się tamtejszej sytuacji politycznej. Bardziej skomplikowana sytuacja jest w Rosji, gdzie do problemów geopolitycznych dochodzi również słabość gospodarcza i praktyczne uzależnienie rosyjskiego rynku od cen ropy. To czyni inwestycje w tym kraju bardzo ryzykownymi.

Dla tych, którzy wolą inwestycje charakteryzujące się mniejszym ryzykiem alternatywą pozostaje rynek długu. Fundusze obligacji w erze niskich stóp procentowych nie wydają się wprawdzie dobrym wyborem, jednak można osiągnąć przyzwoite wyniki jeśli zarządzający gra aktywnie korzystając z derywatów będących zabezpieczeniem przed wzrostem stóp procentowych, uważa Aleksandra Bluj - analityk stopy procentowej oraz broker w IPOPEMA Securities.

Atrakcyjnych stóp zwrotu mogą również dostarczyć obligacje wysokodochodowe (tzw. high yield). Ich popularność bardzo wzrosła w ostatnich latach, co doprowadziło również do wzrostu ich cen. Chociaż lokaty tego typu niosą ze sobą podwyższone ryzyko, to liczba emisji liczonych w tysiącach pozwala zarządzającym skonstruować dobrze zdywersyfikowane portfele, które w ostatecznym rozrachunku mogą zaoferować atrakcyjne stopy zwrotu, przekonywał Sergio Bertoncini - Senior Strategist w Amundi SGR podczas wykładu "O funduszach długu korporacyjnego - szansach i ryzykach z europejskiej perspektywy".

Ciekawą alternatywą dla inwestorów są fundusze sekurytyzacyjne. Inwestując w nie warto poznać ich działanie, mówił Adam Dakowicz z AgioFunds TFI podczas wykładu "Zarabianie na długach, czyli fundusze wierzytelności bez tajemnic".

Podczas Fund Forum przedstawiliśmy również wyniki badania sprawdzającego użyteczność strategii inwestowania w fundusze wyróżniające się najwyższymi stopami zwrotu za poprzedzający rok. Okazuje się, że strategia taka ma szansę przynosić lepsze efekty od benchmarku reprezentowanego przez średnią. Takiemu podejściu daleko jednak do doskonałości. W zależności od grupy funduszy wyniki określające jej skuteczność charakteryzowały się istotnym zróżnicowaniem, o czym mówił Paweł Gruber z Analiz Online, zastanawiając się "Czy warto kupować wynik?".  

Podczas Fund Forum zastanawialiśmy się również "Czy grozi nam marginalizacja ubezpieczycieli w strukturze oszczędności Polaków? Zdaniem Krzysztofa Wiechy, do niedawna członka zarządu spółek z grupy Generali, potrzebne są zmiany m.in. w ofercie produktowej ubezpieczycieli, nie mogą być one jednak rewolucyjne. Przede wszystkim ważna jest edukacja zarówno pośredników, jak i klientów. Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu Grupy ANG mówił o konieczności zmiany modeli biznesowych u dystrybutorów. Natomiast zdaniem Marcina  Brody, Wiceprezesa Ogma Sp. z o.o., najważniejszym produktem ubezpieczycieli powinny zostać produkty typowe dla ryzyk ubezpieczeniowych, a nie o inwestycyjnym charakterze.

4. edycja Fund Forum Analiz Online odbyła się w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Ponadto patronat nad wydarzeniem objęli: Bankier.pl, CFA Society Poland, Dziennik Ubezpieczeniowy, Forbes, Fundacja 2065 im. Lesława Pagi, Gazeta Bankowa, ISBnews, Kariera w finansach, Rynek Kapitałowy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Money.pl, Newsweek, PAP Biznes, Puls Biznesu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Związek Maklerów i Doradców.

/aol

TAGI:

Analizy OnlineFund Forum

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę