Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Lepiej być emerytem niż emerytką
20.11.2013 | Maciej Leśniewski
Emerytura (sprawdź wyniki OFE) jest teoretycznie czasem spokojnego odpoczynku. Jego gwarantem ma być kapitał mozolnie odkładany przez cały okres aktywności zawodowej. W praktyce jednak kobiety nie mogą liczyć na dodatkowe względy w tym zakresie, co sprawia, że ich standard życia po przejściu na emeryturę (sprawdź IKE oferowane przez TFI) będzie niższy od tego, którym mogą cieszyć się mężczyźni.

Pierwszym z powodów niższej emerytury w przypadku kobiet jest długość średniego stażu pracy. Chociaż w ciągu najbliższych lat wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn zostanie wyrównany do 67 lat, to jednak krótszy staż pracy w przypadku kobiet ma związek nie tylko z wiekiem emerytalnym. W tym kontekście trzeba również pamiętać o takich czynnikach jak macierzyństwo czy opieka nad dziećmi, urlopy wychowawcze, które zaliczane są do okresów nieskładkowych.

Drugi element, który wpływa na wysokość przyszłych emerytur to poziom wynagrodzenia. W dalszym ciągu panowie wykonując podobną pracę zarabiają więcej niż panie. Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń, mediana całkowitego wynagrodzenia brutto mężczyzn w 2012 roku wyniosła 4,5 tys. zł, w przypadku kobiet było to tylko 3,5 tys. zł. Dysproporcje te zmieniają się nieco w zależności od poziomu wykształcenia. Kobiety z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym zarabiały w 2012 roku o 168 zł mniej, różnica wśród osób z wykształceniem wyższym była znacznie większa i wynosiła 1,7 tys. zł.

Trzecim kluczowym na dla poziomu życia na emeryturze elementem jest także jego długość. Według danych GUS, obecnie mężczyzna, który przechodzi na emeryturę w wieku lat 65, statystycznie żyje jeszcze przeciętnie około 15 lat, podczas gdy kobiety, które przechodzą na emeryturę w wieku lat 60, żyją jeszcze przeciętnie prawie 24 lata. Zatem przed zrównaniem wieku emerytalnego zgromadzony kapitał w przypadku kobiet musiał wystarczyć na niemalże 9 lat więcej niż w przypadku mężczyzn. Po zrównaniu wieku emerytalnego długość życia na emeryturze będzie o ok. 4 lata dłuższa w przypadku kobiet niż w przypadku mężczyzn.


Chociaż problem niskich emerytur dotyczy większości obywateli naszego społeczeństwa, to jednak w pierwszej kolejności jest to problem pań. Co gorsza, w badaniu „Wiedza Polaków o skutecznym oszczędzaniu”  firmy Homo Homini dla Aforti Finance, 54% z nich przyznało, że w ogóle nie oszczędza. Jeszcze słabiej wypadają badania dotyczące inwestowania. Według firmy DB Research, Polki trzy razy rzadziej w stosunku do mężczyzn lokują swoje środki w papiery wartościowe. Pod tym względem nasz kraj ma najniższe statystyki w Europie. 

Trudno mieć złudzenia, że najbardziej zainteresowane podejmowania działań mających na celu zgromadzenie dodatkowych środków finansowych na emeryturę powinny być właśnie kobiety.

Maciej Leśniewski, młodszy analityk
Analizy Online

TAGI:

dodatkowa emeryturaemeryturaoszczędzanie

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę