Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Idea Akcji – portfel w rozsypce
10.05.2013 | Anna Księżak
Idea Akcji od dłuższego czasu boryka się z ogromnymi problemami. Najlepiej oddaje je struktura portfela, która znacznie odbiega od klasycznego funduszu akcyjnego.
 
Według ostatniego sprawozdania, instrumenty udziałowe, czyli głównie akcje, wypełniały portfel w zaledwie 49%. Choć na koniec marca br. udział ten wzrósł do nieco ponad 51%, to wciąż nie osiągnął statutowego minimum. Zapisy statutowe określające politykę inwestycyjną funduszu mówią jasno, że udział instrumentów udziałowych takich jak akcje, kwity depozytowe czy też inne fundusze inwestycyjne będą stanowić nie mniej niż 60% wartości aktywów funduszu. Oznacza to, że limity statutowe zostały złamane - na co również uwagę zwraca audytor sprawozdania.
 
W ostatnim roku drastycznie spadła również liczba pozycji z blisko 100 w 2011 do 15 na koniec grudnia. Jak wynika z ostatnich danych zarządzający w ciągu roku pozbyli się akcji 47 spółek. Wśród kilkunastu pozycji dominowały spółki o małej kapitalizacji spoza głównych indeksów warszawskiej giełdy o bardzo niskiej płynności takie jak: Scopak (26,5% portfela akcji) oraz 5thAvenue (12,2 % portf. akcji). 

Na koniec roku blisko 40% portfela wypełniały wierzytelności wynikające z obligacji oraz same obligacje Calatrava Capital - firmy inwestycyjnej, która w minionym roku wykazała stratę na poziomie przekraczającym -260 mln zł.


Z tego też względu portfel funduszu pod koniec 2012 roku, pomimo na prawdę niewielkich aktywów (10,2 mln zł), charakteryzował się niskim wskaźnikiem płynności na poziomie ok. 6%. Większe umorzenia mogą zatem skutkować kolejną wyprzedażą składników czy też kolejnym przeszacowaniem obligacji, gdyż szanse na upłynnienie portfela dłużnego funduszu są praktycznie zerowe.


Wszystkie problemy znajdują odzwierciedlenie w całkowicie nierynkowym zachowaniu funduszu. Idea Akcji w ubiegłym roku stracił -41,4%, podczas gdy średni wynik w grupie funduszy o strategii uniwersalnej wyniósł +17,7%. Niestety szczegółowa analiza portfela pokazuje, że jednostka funduszu nadal może zachowywać się w sposób odmienny od konkurentów, czy zmian giełdowych indeksów.

Anna Księżak, młodszy analityk
Analizy Online

TAGI:

Idea AkcjiIdea PremiumIdea TFIwartość i struktura aktywówwyniki inwestycyjne

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

zobacz także

↑ na górę