Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
2 lata AXA TFI
(sekcja sponsorowana)
Fundusze, których zarządzający potrafią dobrze wybierać spółki
10.07.2012 | Anna Zalewska, Monika Lurie

Wiadomość archiwalna opublikowana 29 marca 2012 roku.

Bardzo dobre wyniki funduszy są zwykle pochodną ponadprzeciętnych umiejętności zarządzających, szczególnie w zakresie selekcji spółek. Miarą, która ułatwia zidentyfikować tę cechę jest wskaźnik alfa. Ilustruje ona poziom zysku osiągniętego niezależnie od rynkowej koniunktury. Ten dodatkowy zysk może wynikać z wyboru niedowartościowanych spółek, ale również z dobrego wyczucia momentu zakupu lub sprzedaży akcji danego emitenta. Wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych, największe umiejętności w doborze akcji, na podstawie analizy tego wskaźnika, mają zarządzający z Quercus TFI, Noble Funds TFI oraz Union Investment TFI. Fundusze przez nich zarządzane mają najwyższe alfy liczone w oparciu o porównanie miesięcznych wyników do średniej grupy, za ostatni rok. W tym kontekście nie dziwią bardzo wysokie ratingi, przyznane im przez naszych analityków.


Wskaźnik alfa w przypadku Quercus Agresywny liczony na koniec kolejnych miesięcy, praktycznie tylko przez kilka mies. 2011 roku spadł poniżej zera. Na koniec lutego osiągnął najwyższy poziom spośród funduszy akcji polskich uniwersalnych 0,53%. To oznacza, że zarządzający osiąga miesięcznie dodatkowy zysk o 0,53% wyższy niż wynikałoby to z poziomu ryzyka wyznaczonego miarą beta. Zarządzający funduszem - Sebastian Buczek, skupia się na identyfikacji i wykorzystaniu różnych szans inwestycyjnych. Najważniejsza jest dla niego selekcja spółek, natomiast zmiany w alokacji są wyłącznie efektem decyzji na poziomie selekcji.

Wysoki poziom współczynnika alfa (0,47% na koniec lutego) ma również fundusz Noble Fund Akcji, zarządzany przez Andrzeja Lisa. Jest to fundusz, który charakteryzuje się stabilnym poziomem zaangażowania na rynku akcji (ok. 90%), w którym pierwszoplanową rolę odgrywa selekcja spółek. Jest ona ukierunkowana na podmioty prezentujące się ciekawie od strony wycen, ale przede wszystkim wpisujące się w bieżącą fazę cyklu koniunkturalnego. W czasie hossy w portfelu przeważane są spółki cykliczne, natomiast w czasie bessy portfel wypełniają spółki defensywne. Efektem tego podejścia jest portfel złożony ze znaczących odchyleń na poziomie alokacji sektorowej.

W funduszu UniKorona Akcje, zarządzający w większym stopniu „gra alokacją”, przy czym ma ona charakter długoterminowy. Esencją filozofii inwestycyjnej zarządzającego - Ryszarda Rusaka jest jednak selekcja. Ze względu na wielkość funduszu, jego trzon stanowią spółki z WIG20. Wybierając akcje do portfela analizuje on przede wszystkim model prowadzonego przez spółkę biznesu, przewagi technologiczne nad konkurentami, jakość zarządzania, transparentność przekazywanych informacji oraz bieżącą i prognozowaną waluację. Dużą część portfela stanowią banki, jedną z lepszych inwestycji był Integer.pl, lider na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych.

Alfy wyższe od przeciętnej w skali roku odnotowują także fundusze AXA Akcji Big Players – zarządzany przez Adama Drozdowskiego oraz Legg Mason Akcji FIO – zarządzany przez zespół prowadzony przez Piotra Rzeźniczaka. 5 wymienionych funduszy wypracowało w minionym roku wyniki plasujące je w pierwszym kwartylu. Wszystkie fundusze mają również ponadprzeciętne alfy liczone w skali ostatnich 3 lat. W tym dłuższym horyzoncie wyróżnia się także Aviva Investors Polskich Akcji.

Monika Lurie, młodszy analityk
Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online

TAGI:

analiza wskaźnikówfundusze akcyjne

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę