Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko kredytowe zjada zyski niektórych funduszy
Amplico PTE, IDEA TFI oraz Union Investment TFI zażądały od PBG wykupu obligacji
08.06.2012 | Monika Lurie

Amplico PTE, IDEA TFI oraz Union Investment TFI zażądały, w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy, natychmiastowego wykupu obligacji przez PBG. Łączna wartość nominalna obligacji przedstawionych do wykupu wynosi ponad 400 mln zł.

W przypadku Union Investment TFI obligacje o których mowa są w posiadaniu następujących funduszy: SKOK Gotówkowy, ENERGA Trading 1, UniKorona Pieniężny, UniKorona Zrównoważony, UniBezpieczna Alokacja oraz UniWIBID. Żądanie natychmiastowego wykupu zostało złożone w związku z wystąpieniem określonych w warunkach emisji tzw. przypadków niewykonania zobowiązania przez PBG, w szczególności przypadku określonego jako "wątpliwa wypłacalność emitenta".

Natychmiastowego wykupu obligacji PBG zarządzała również IDEA TFI. W tym przypadku chodzi fundusz IDEA Obligacji, jak również IDEA Stabilnego Wzrostu oraz IDEA Premium SFIO. Żądają one natychmiastowego wykupu obligacji oraz wypłaty wartości nominalnej obligacji powiększonej o odsetki. Zgodnie z naszymi danymi stanowi to kowote około 40 mln złotych.

Z takim samych żądaniem wystapiło również Amplico PTE, reprezentujące Amplico OFE, które żąda natychmiastowego wykupu obligacji o wartości nominalnej 60 mln zł.

Monika Lurie, młodszy analityk
Analizy Online

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę