Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko kredytowe zjada zyski niektórych funduszy
Nie wszystkie fundusze posiadające obligacje PBG poniosły straty
06.06.2012 | Anna Zalewska

Do TFI, które 4 czerwca dokonały w portfelach swoich funduszy przeszacowania obligacji PBG, dołączyły kolejne towarzystwa. Nie wszystkie fundusze poniosły jednak straty.

Przeszacowania obligacji dokonały również Idea TFI, Opera TFI oraz PKO TFI. W Idea TFI stopy zwrotu funduszu IDEA Premium SFIO oraz IDEA Obligacji spadły w ciągu dnia odpowiednio o -0,46% oraz -0,09%. Większe straty poniosły jednak fundusze zarządzane przez Opera TFI, co wynika z faktu, iż towarzystwo dokonało wyższego odpisu aniżeli wynikałoby z warunków ugody przedstawionych przez spółkę PBG. Opera TFI odpisała bowiem nie 31% wartości obligacji znajdujących się w portfelach funduszy, ale 50% oraz dodatkowo 100% należnych z ich tytułu odsetek. Tak wysokiego odpisu dokonało również prawdopodobnie Union Investment TFI. W efekcie to właśnie kilka funduszy zarządzanych przez te towarzystwa poniosło największe straty, w 3 przypadkach przekraczające 2%. Do UniWIBID-u i UniKorona Pieniężny dołączył Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO), fundusz, który w przeciwieństwie do pozostałych funduszy dłużnych, skupiony jest na obligacjach korporacyjnych. Oba towarzystwa tłumaczą, iż w przypadku gdy emitent spłaci obligacje w większej części, ich wartość w portfelach funduszy zostanie odpowiednio zwiększona.

Różnica w stopach zwrotu funduszy wynika zarówno z poziomu zaangażowania w daną obligację, ale także z różnego podejścia TFI do korekty wartości papierów w księgach. Część funduszy dokonała bowiem korekty adekwatnie do warunków przedstawionych w przez PBG (umorzenie 31% długu oraz odsetek), część zastosowała większy odpis (wspomniane Union Investment TFI oraz Opera TFI). Możliwe było także przeszacowanie wartości papierów w mniejszej skali, bowiem przepisy naszego prawa nie precyzują sposobów dokonywania odpisów. Poniżej przedstawiamy skalę rzeczywistych strat, którą można porównać z naszymi wcześniejszymi szacunkami.Najlepiej w tej sytuacji wypadły fundusze zarządzane przez PKO TFI. Zarówno jednostka funduszu gotówkowego - PKO Skarbowy, jak i PKO Papierów Dłużnych Plus nie zaliczyły w ostatnich 2 dniach spadku wartości jednostki, mimo iż zarząd dokonał przeszacowania posiadanych obligacji.

Obligacje PBG wg stanu z końca 2011 roku, miało w portfelach jeszcze 12 innych funduszy. Są to w większości fundusze mieszane, które część aktywów lokują również na rynkach akcji. Praktycznie wszystkie poniosły w tym czasie straty, jednak trzeba mieć na uwadze, iż indeksy giełdowe też ostatnio traciły.

Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online

TAGI:

wyniki inwestycyjne

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę