Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko kredytowe zjada zyski niektórych funduszy
Straty funduszy na papierach PBG przekroczyły nawet 2%
05.06.2012 | Anna Zalewska

Kilka towarzystw dokonało przeszacowania wartości obligacji PBG w portfelach swoich funduszy, po tym jak spółka złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Jednodniowe straty przekraczają nawet 2%.

Dla klientów najtrudniejsze do zaakceptowania są straty funduszy gotówkowych, które uważane są za najbezpieczniejsze rozwiązania. Tymczasem na obligacjach PBG poległo blisko 10 funduszy z tego segmentu. W największym stopniu ucierpiały fundusze z Union Investment TFI, towarzystwa, które zainwestowało w obligacje budowlanej spółki najwięcej spośród krajowych TFI (łącznie ok. 210 mln zł). Najbardziej ucierpiała jednostka funduszu UniWIBID (UniFundusze SFIO), która w jeden dzień osunęła się aż o -2,71%. To jeden z niewielu funduszy na naszym rynku, który do tej pory mógł się pochwalić świetną historią. W ciągu ponad 9 lat działalności, jego jednostka stabilnie zyskiwała na wartości, zaliczając po drodze zaledwie 4 delikatne spadki wyceny (maksymalnie o -0,11%). Po przeszacowaniu obligacji PBG, które wypełniały portfel w ponad 5%, wartość jednostki wróciła do poziomów z listopada 2011 roku.Niewiele mniejszą stratę (-2,3%) odnotował UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO). Sporą stratę (-1,0%) poniósł także SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO), który zarządzany jest przez zespół z Union Investment TFI. Straty przekraczające -0,2% odnotowaly także fundusze gotówkowe z Pioneer Pekao TFI oraz KBC TFI, firm, które w obligacje PBG zainwestowały łącznie odpowiednio ok. 130 mln zł oraz 30 mln zł.

W przypadku funduszy dlużnych, jednorazowe obsunięcia jednostek nie przekraczały -1,0%.

PBG to spółka, która w momencie emisji obligacji w 2009 roku, znajdowała się w dobrej kondycji finansowej. Była przodującą firmą w sektorze budowlanym w Polsce, podkreślają przedstawiciele KBC TFI. Dopiero w ostatnich miesiącach jej sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła. Po zgłoszeniu wniosku o upadłość, kilka TFI, ktore miało papiery spółki w portfelach funduszy, dokonały ich przeszacowania. „W wycenie dokonaliśmy konserwatywnego przeszacowania aktywów, uwzględniając zarówno propozycje spółki odnośnie spłaty należności wierzycielom, jak i możliwe ryzyka"wyjaśnia Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI SA. Jego zdaniem, w przypadku, gdy sąd zdecyduje o postawieniu spółki PBG w stan upadłości układowej, możliwe jest szybsze odzyskanie zainwestowanych środków, dzięki czemu jednostki funduszy szybciej odzyskają część strat.
Pioneer Pekao TFI przeszacowało wartość posiadanych w portfelach funduszy obligacji zgodnie z przedstawionymi przez zarząd PBG wariantami propozycji układowych, w oparciu o wariant ostrożny, czyli zakładający maksymalną redukcję zadłużenia zaproponowaną przez zarząd PBG we wniosku.

Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online

TAGI:

PBGprzeszacowanie obligacjiryzyko kredytowespadek wycenywyniki inwestycyjne

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę