Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko kredytowe zjada zyski niektórych funduszy
Weryfikacja ratingów po wniosku o upadłość PBG
04.06.2012 | analizy.pl

W dniu 4 czerwca br. zarząd PBG SA złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku są przedłużające się rozmowy z bankami na temat finansowania Grupy PBG. Zgodnie z komunikatem, wniosek o upadłość został złożony w celu ochrony pracowników i interesów wszystkich wierzycieli tj. kontrahentów, obligatariuszy oraz banków kredytujących. PBG wystapiła o redukcję części zadłużenia. W przypadku wierzytelności w kwocie przekraczającej 1 mln zł, redukcja zobowiązań miałaby sięgnąć 31%.

Zgodnie z naszą wiedzą, na koniec grudnia 2011 roku, pakiet obligacji PBG SA posiadały 32 fundusze. W grupie tej znalazło się 14 rozwiązań z nadanymi ratingami na poziomie od 1 do 5 gwiazdek. Ze względu na brak realnych możliwości oszacowania ryzyka odpisów z tytułu posiadanych obligacji PBG, postanowiliśmy poddać weryfikacji oceny wybranych funduszy. Weryfikacji poddane zostaną rozwiązania ocenione na poziome 4 lub 5 gwiazdek, w których przypadku szacunkowy* udział PBG przekraczał poziom 1,0% aktywów netto. W grupie tej znalazły się fundusze: UniWIBID (5,19%), UniKorona Pieniężny (4,77%), KBC Pieniężny (2,99%), PKO Papierów Dłużnych Plus (1,58%) oraz KBC Gamma SFIO (1,28%).

* wartość ze sprawozdania z grudnia 2011/aktywa netto na koniec kwietnia 2012

Zespół Analiz Online

TAGI:

produktyratingi i analizy funduszywyniki inwestycyjne

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę