Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

02.12.2019 | analizy.pl
W dzisiejszej prasie przeczytamy między innymi o stanowisku KNF w sprawie UFK, malejących opłatach za zarządzanie w funduszach oraz konsekwencjach niskich stóp procentowych dla systemu finansowego

Przed TFI wiele niewiadomych

Branża TFI w roku bieżącym jest bliska wyrównania wyniku netto z rekordowego 2007 roku, pomimo wielu negatywnych czynników, takich jak zmiany w sposobie dystrybucji, odebranie zgody na działalność dwóm TFI i jednemu domowi maklerskiemu, spadku maksymalnej opłaty za zarządzanie czy generalnie słabej koniunktury na warszawskiej giełdzie. W dalszym ciągu czekamy jednak na ostateczne stanowisko KNF w sprawie modelu rozliczeń z klientami branży TFI. Komisja prezentuje obecnie bardziej konstruktywne stanowisko, niż miało to miejsce jeszcze rok temu, lecz proponowany przez branżę model luksemburski, który wydawało się, że zyska akceptację KNF, spotkał się z kontrpropozycją.

Za: Parkiet (2019-12-02), Andrzej Pałasz, Przed mniejszymi TFI sporo biznesowych niewiadomych

Fundusze inwestycyjne coraz tańsze

Od stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Finansów, które wprowadziło limity opłat stałych za zarządzanie funduszami otwartymi. Od początku tego roku limit ten sięga 3,5%, a od 2020 r. będzie to 3%. Przez następne lata będzie spadał o kolejne 0,5 pkt proc., aż osiągnie docelowy poziom 2%. Przychody TFI skurczą się do tego czasu o łącznie ok. 350 mln zł.

Za: Parkiet (2019-12-02), Andrzej Pałasz, Fundusze inwestycyjne | Z roku na rok staną się coraz tańsze dla klientów

KNF pracuje nad ograniczeniem dot. ubezpieczeń z UFK

KNF rozpoczęła prace w celu ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Za: Puls Biznesu (2019-12-02), PAP, KNF pracuje nad ograniczeniem dot. ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Nie będzie już więcej FIZ-ów w UFK

KNF  uznała, że lokowanie więcej niż 10 proc. aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w certyfikaty niepublicznych funduszy zamkniętych jest niedopuszczalne. Chodzi o to, by certyfikaty niepublicznych FIZ-ów nabywali wyłącznie inwestorzy dysponujący niezbędnym doświadczeniem, akceptujący podwyższone ryzyko inwestycyjne oraz ograniczoną płynność swoich inwestycji.

Za: Puls Biznesu (2019-12-02), Kamil Kosiński, KNF żegna niepubliczne FIZ-y w UFK

Zarabianie na funduszach nieruchomości

W poniedziałkowym wydaniu gazety „Parkiet” przeczytamy wywiad z Radosławem Świątkowskim, prezesem REINO Capital. Nowa strategia spółki zakłada tworzenie funduszy, zarabianie na zarządzaniu tymi funduszami oraz na obsłudze spółek operacyjnych, co ma pozwolić na wypłacanie dywidend akcjonariuszom. Fundusze będą tworzone z udziałem partnerów strategicznych, takich jak australijski fundusz RF CorVal czy brytyjskie IO Asset Management. Do funduszy będą dopraszani zewnętrzni inwestorzy pasywni.

Za: Parkiet (2019-12-02), Adam Roguski, Zarabianie na funduszach nieruchomości

Niskie stopy procentowe tworzą zagrożenie dla emerytur

Ponad dekada ultra niskich stóp procentowych wpływa negatywnie na kwoty przyszłych emerytur. Zarządzający ponad 55% europejskich funduszy emerytalnych, posiadających ponad 1,9 bln dolarów aktywów uważa, że będzie to czynnik rozpoczęcia kolejnego kryzysu finansowego.

Za: Financial Times (2019-12-02), Jennifer Thompson, Pension funds warn over QE damage

TAGI:

KNFOpłata za zarządzanieprzegląd prasyUFK

Popularne

Zobacz także

↑ na górę