Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

06.11.2019 | analizy.pl
W dzisiejszej prasie przeczytamy m.in. zabraniu zezwolenia Lartiq TFI przez KNF, wynikach funduszy inwestycyjnych w październiku oraz pozwie w sprawie WI Investments

Koniec Lartiq TFI

KNF odebrała Lartiq TFI (d. Trigon TFI) zezwolenie na prowadzenie działalności i nałożyła na TFI 5 mln zł kary. Co prawda Lartiq TFI zapowiada odwołanie, ale decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Jeśli depozytariusz Lartiq TFI nie znajdzie w przeciągu 3 miesięcy innego towarzystwa, które przejęłoby po nim fundusze, pójdą one do likwidacji. Powodem odebrania zezwolenia był przede wszystkim brak sprawowania właściwego nadzoru nad podmiotem, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy Trigon Profit, zaniedbanie ustawowych obowiązków i dopuszczenie do sytuacji, w której naruszone zostały przepisy prawa.
 
Za: Puls Biznesu (2019-11-06), Kamil Kosiński, Lartiq TFI kończy działalność
Gazeta.pl (2019-11-06), Drastyczna kara dla dużego TFI. Cofnięte zezwolenie na działalność i 5 mln zł kary
 

Fincrea zostanie pozwana przez Raiffeisen

Raiffeisen Bank, depozytariusz funduszy W Investments, ma zamiar wytoczyć powództwo przeciwko spółce Fincrea która do listopada 2017 r. jako TFI zarządzała funduszami WI. Najwyższa wycena niewykupionych do dziś certyfikatów czterech funduszy sięgała prawie 0,5 mld zł, przy czym aktywa Fincrea wynoszą 6 mln zł. W ocenie Raiffeisena podstawą powództwa odszkodowawczego są liczne nieprawidłowości i naruszenie przez Fincreę obowiązku prowadzenia działalności niezależnie i w interesie uczestników funduszy.
 
Za: Puls Biznesu (2019-11-06), Dawid Tokarz, Raiffeisen pozwie Fincreę
 

Rząd może zyskać 6 mld zł opóźniając likwidację OFE

Według szacunków „Rzeczpospolitej”, przesunięcie likwidacji OFE o pół roku spowoduje, że do ZUS trafi nawet 6 mld zł. Wszystko przez tzw. mechanizm suwaka, w którym środki zgromadzone w OFE osób zbliżających się do emerytury są stopniowo przekazywane do ZUS. – Rząd zyskuje w ten sposób dodatkowe pieniądze w przyszłym roku, a do zniesienia limitu 30-krotności może przecież wrócić w 2021 r., czyli już po wyborach prezydenckich - komentuje mec. Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.
 
Za: Rzeczpospolita (2019-11-06), Mateusz Rzemek, Kolejny skok na OFE,
 

Obfity październik funduszy

Zarówno fundusze akcji jak i obligacji w większości skończyły poprzedni miesiąc na plusie. Fundusze akcji zagranicznych ogólnie radziły sobie lepiej niż polskich, z wyjątkiem funduszy akcji tureckich, które zakończyły październik ze średnio ponad 10% wynikiem na minusie. Stosunkowo duże zniżki dotyczyły także funduszy absolutnej stopy zwrotu. Pozytywnie wyróżniały się fundusze surowców, akcji globalnych rynków rozwiniętych oraz wschodzących, oraz europejskich rynków rozwiniętych.
 
Za: Parkiet (2019-11-06), Andrzej Pałasz, Większość funduszy kończyła październik zyskiem

Produkcja przemysłowa Niemiec daje oznaki życia

Poprawa sytuacji w niemieckich zamówieniach fabrycznych może oznaczać, że gospodarka strefy euro ma już za sobą najgorszy okres. Popyt we wrześniu przerósł oczekiwania o 0,1 pkt proc. i wzrósł o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Niemiecka administracja nie jest jeszcze dość pewna by stwierdzić, że jej gospodarce potrzebna jest stymulacja fiskalna.
 
Za: Bloomberg (2019-11-06), Yuko Takeo, German Manufacturing Shows Signs of Life
 

Nie ma prostej drogi w sprawie zmian klimatycznych

Polityka klimatyczna jest obecnie na skraju cynizmu i radykalizmu, czytamy w „FT”. Z jednej strony prezydent Donald Trump zdecydował o odejściu USA, drugiego co do wielkości emitenta gazów cieplarnianych, od paryskiego porozumienia klimatycznego. Z drugiej, Greta Thunberg, 16 letnia szwedzka aktywistka klimatyczna, żąda redukcji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku. Pomimo długich lat spędzonych na rozmowach o zmianach klimatycznych, emisja gazów cieplarnianych rośnie, a wraz z nią średnia temperatura powietrza.
 
Za: Financial Times (2019-11-06), Martin Wolf, There is one way forward on climate change

TAGI:

Lartiq TFIOFEprzegląd prasywyniki funduszy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę