Przegląd prasy

16.09.2019 | analizy.pl
W dzisiejszej prasie przeczytamy o wynikach finansowych jednego z TFI, nowych instrumentach finansowych na GPW czy sytuacji na światowych giełdach

Skarbiec Holding z dobrymi wynikami

Wyniki finansowe Skarbca Holdingu za ostatni rok obrotowy okazały się być znacznie lepsze niż prognozowali analitycy. Przychody spółki wyniosły 112,9 mln, a zysk netto sięgnął 31,17 mln zł. W pierwszym półroczu  przychody z funduszy akcji zagranicznych pomogły w znaczny sposób w osiągnięciu tego wyniku. Przychody z opłaty zmiennej wzrosły przez ostatni rok obrotowy o 59% do 33,2 mln zł. Mimo dobrych stóp zwrotu aktywa pod zarządzaniem Skarbca TFI spadły od początku 2019 roku o 18% do 3,58 mld zł.
 
Za: Parkiet (2019-09-14), Andrzej Pałasz, Skarbiec Holding: Stopy zwrotu TFI napędzają wyniki

Nowe pochodne na GPW

Warszawska giełda dodaje coraz to nowe instrumenty do swojej oferty. Nowe instrumenty pochodne jakie ma zamiar wprowadzić, będą bazować na indeksach makrosektorowych : WIG.MS-FIN (grupujący spółki z sektorów: banki, ubezpieczenia, rynek kapitałowy, wierzytelności), WIG.MS-BAS (spółki z sektorów: energia, górnictwo, surowce) i WIG.MS-PET (firmy z sektorów: paliwa, gaz, chemia), a ponadto na indeks WIG.GAMES.
 
Za: Parkiet (2019-09-14), Czas na nowe pochodne
 

Wzrosty na globalnych rynkach akcji

Gospodarka musi pójść w którąś stronę, a recesja albo nadejdzie w tym roku albo jej nie będzie. Sytuacja na rynkach akcji i obligacji daje dwojakie sygnały co do przyszłości globalnej gospodarki. Wyraźnie widoczny jest odwrót inwestorów detalicznych od ryzykownych aktywów i przejście do bardziej bezpiecznych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 160 mld dolarów wpłynęło do funduszy dłużnych na całym świecie, a odpływy z funduszy akcyjnych sięgnęły 8% ich wartości. Giełda w swojej historii pokazywała jednak, że często oznaki recesji spełzały na niczym, a spowolnienie nie zmieniało się w recesję.

Za: Parkiet (2019-09-16), Jarosław Niedzielewski, Giełdowa wspinaczka po ścianie strachu


Piotr Osiecki z Altus TFI trzy miesiące dłużej w areszcie

Sąd uznał, że Piotr Osiecki nie powinien wychodzić na wolność i przedłużył jego areszt o kolejne 3 miesiące. Aresztowany jest pozbawiony wolności już od dziewięciu miesięcy. Jego kancelaria prawna uważa, że prokuratura nie prowadzi zapowiadanych od samego początku czynności śledztwa, dlatego będzie składać w tej sprawie zażalenie.
 
Za: Puls Biznesu (2019-09-16), Grzegorz Nawacki, Piotr Osiecki w areszcie trzy miesiące dłużej

TAGI:

Altus TFIGPWprzegląd prasySkarbiec Holding

Popularne

Zobacz także

↑ na górę