Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

23.08.2019 | analizy.pl
W dzisiejszej prasie przeczytamy o zmianie nazwy Union Investment TFI. Dowiemy się również, jak obligacje skarbowe zmieniają oblicze oraz jakie są prognozy dla globalnych rynków

Union Investment TFI zmienia nazwę

Nowa nazwa Union Investment TFI – Generali Investments TFI – jest następstwem przejęcia kontroli nad spółką przez grupę Generali. Zmianie ulegnie również logo, nazwa funduszy i innych produktów oraz wygląd serwisów i aplikacji mobilnej. Niemniej jednak nie oznacza to konsekwencji dla klientów TFI – wszystkie umowy pozostają w mocy, nie zmienią się numery rachunków czy dane dostępowe do oferty.
 
Za: Puls Biznesu (2019-08-23), Kamil Zatoński, Union Investment TFI zmieniło nazwę
 

Obligacje skarbowe zmieniają oblicze

W dzisiejszym „Pulsie Biznesu” przeczytamy felieton Krzysztofa Kolany o obligacjach skarbowych. Choć kiedyś mówiło się o nich, że są aktywami wolnymi od ryzyka, dziś wiele z nich można określić aktywami wolnymi od zysku. W sierpniu br. przeciętna niedolarowa obligacja o ratingu inwestycyjnym miała rentowność bliską zera. Co ciekawe, obecnie na całym świecie z ujemną rentownością notowany jest dług o wartości nominalnej ok. 16 bln USD. Oznacza to, że wielu inwestorów, którzy decydują się ulokować w nich swoje środki, zgadza się na zakup aktywów, które gwarantują nie tylko realną, ale nominalną stratę, jeśli zostaną one przetrzymane do wykupu. Jest to jednocześnie sprzeczne z celem inwestowania.
 
Za: Puls Biznesu (2019-08-23), Krzysztof Kolany, Oto inwestycje wolne od zysku

Poprawa otoczenia makroekonomicznego może podnieść rynki akcji

W dzisiejszym „Parkiecie” przeczytamy wywiad z Mikołajem Stępniewskim, zarządzającym funduszami Investors TFI, na temat bieżącej sytuacji rynkowej. Jego zdaniem zmiana stanowiska Fedu będzie miała negatywne konsekwencje dla rynków akcji i obligacji, a popyt na ryzykowne aktywa może zwiększyć poprawa otoczenia makroekonomicznego. – Rynki dyskontują obecnie scenariusz luzowania polityki pieniężnej przez najważniejsze banki centralne. Mniejsza skala obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, prowadząca jednocześnie do umocnienia dolara, przełoży się na mniejsze zainteresowanie akcjami firm z rynków wschodzących. By popyt na akcje wzrósł, konieczna jest poprawa otoczenia makroekonomicznego na świecie, w tym przede wszystkim potencjalne odbicie w Chinach – podkreśla.
 
Za: Parkiet (2019-08-23), Mikołaj Stępniewski, Pytania do… Mikołaja Stępniewskiego, zarządzającego funduszami Investors TFI 

 /os

TAGI:

Generaliobligacjeprognozyprzegląd prasyujemne rentownościUnion Investment TFI

Popularne

Zobacz także

↑ na górę