Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

20.08.2019 | analizy.pl
W dzisiejszej prasie uwagę przykuwa przełomowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie UFK oraz wywiady dla „Parkietu” z członkiem zarządu Amundi Polska TFI oraz prezesem Izby Domów Maklerskich

Sąd stwierdza nieważność umowy w związku z UFK

Czynność prawna mająca na celu obejście ustawy oraz sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest nieważna”. To właśnie te słowa ustawy przytoczył Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych stwierdzając nieważność umowy zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a klientem. To przełom i precedens, do którego mogą się odnosić sądy w kolejnych sprawach związanych ze sprzedażą „toksycznych” UFK. Więcej w dzisiejszym „Dzienniku Gazety Prawnej”.
 
Za: Dziennik Gazeta Prawna (2019-08-20), Patryk Słowik, Sąd ocenił śmieciowe polisy
 

Nowa oferta Amundi Polska TFI

Gościem Andrzeja Pałasza w wywiadzie dla „Parkietu” był członek zarządu Amundi Polska TFI, Wojciech Potyra,  który opowiadał o funduszach w ofercie Amundi Polska TFI oraz poinformował, że Towarzystwo przygotowuje nową ofertę z funduszem parasolowym Amundi Stars SFIO, w ramach którego ma działać 11 subfunduszy. KNF wyraziła zgodę na wdrożenie produktu. W wywiadzie członek zarządu wymienia wdrażane fundusze i opisuje ich specyfikę. Odnosi się również do kwestii tzw. „zachęt” i tego, jak one przyczyniły się do sprzedaży funduszy towarzystwa.
 
Za: Parkiet (2019-08-20), Andrzej Pałasz, Wojciech Potyra, Amundi Polska TFI: Ruszamy z nowymi funduszami
 

Co z branżą maklerską?

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, pytany o przyszłość polskiego biznesu maklerskiego stwierdza, że jeśli nie zostaną podjęte działania w kierunku wsparcia polskiej branży maklerskiej, rynek kapitałowy będzie jeszcze bardziej zmarginalizowany. Wskazuje na różnicę pomiędzy działalnością w strukturach bankowych, a niezależnych firm inwestycyjnych i podkreśla istotność autonomii tych instytucji ze względu na skłonność do podejmowania ryzyka, która w przypadku działania w strukturze bankowej jest dużo niższa. Mówi, że takie podejście nie wspiera innowacji, które są niezbędne do zwiększenia wzrostu gospodarczego w kapitalistycznym państwie. Prezes Izby przedstawił swoją koncepcję zmian, jakie powinni podjąć regulatorzy.

Za: Parkiet (2019-08-20), Andrzej Stec, Czekamy na reakcję Ministerstwa Finansów
 

W oczekiwaniu na niemiecką stymulację

Olaf Scholz, niemiecki wicekanclerz i minister finansów przyznał, że Niemcy mogą przeznaczyć 50 mld euro na dodatkowe wydatki. Na rynku szeroko oczekiwano stymulacji ze strony Niemiec, lecz do tej pory nikt nie podawał konkretnej kwoty. Scholz opiera swoje szacunki na kosztach poprzedniego kryzysu. Niemcy zapewniają, że chcą uchronić kraj przez ewentualną recesją. Mikołaj Raczyński, szef departamentu zarządzania funduszami Noble Funds TFI oraz Mikołaj Stępniewski z Investors TFI komentują sytuację dla dzisiejszego wydania „Pulsu Biznesu”.
 
Za: Puls Biznesu (2019-08-20), Kamil Kosiński, Niemiecka stymulacja na razie nie działa

Wojny handlowe destabilizują zrównoważony wzrost

Bartłomiej Chyłek, szef zespołu analiz NN Investment Partners TFI, twierdzi, że bezpieczne aktywa, takie jak złoto czy obligacje amerykańskie, będą umacniać się dopóki na rynku nie pojawią się sygnały porozumienia w sprawie wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami. Ekspert twierdzi, że rynek akcji ma przed sobą jeszcze kilka tygodni spadków, a sygnały o porozumieniu mogą napłynąć najszybciej we wrześniu. Warszawska giełda nie zaskoczy inwestorów i nadzieja na spektakularne podniesienie się z dołka jest marna. Duże nadzieje na poprawę koniunktury dają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), jednak panuje również duża niepewność co do ilości uczestników programu. Ekspert wskazuje również na możliwe osłabienie się polskiej waluty względem euro i dolara i jako dobry pomysł na inwestycje dla polskiego inwestora przedstawia zakup złota.

Za: Puls Biznesu (2019-08-20), Kamil Kosiński, Wojny handlowe przedłużą dekoniunkturę

TAGI:

Amundi Polska TFIdane makroIDMprzegląd prasyUFK

Popularne

Zobacz także

↑ na górę