Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

12.08.2019 | analizy.pl
W poniedziałkowej prasie przeczytamy o utrzymującej się zmienności na rynkach, sytuacji w niemieckiej gospodarce oraz obligacjach indeksowanych inflacją

Zmienność się utrzyma

Zmienność na rynkach powinna się utrzymywać, czytamy w dzisiejszym „Parkiecie”. Po pierwszym półroczu wyniki strategii asset management o podwyższonym ryzyku dały pozytywne, nawet dwucyfrowe zwroty. Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcyjną USA w Caspar AM (+29,2% w pierwszym półroczu 2019) wskazuje, że do tak dużych wzrostów przyczyniły się w szczególności akcje amerykańskich spółek tworzących oprogramowanie, zbrojeniowe oraz z sektora fintech. Dobre wyniki odnotowały także strategie dłużne. Należąca do Alior TFI Strategia Niskiego Ryzyka przyniosła w przeciągu 12 miesięcy stopę zwrotu rzędu 4,71%. Zdaniem Filipa Nowickiego, zarządzającego funduszami Superfund TFI, zmienność na rynkach utrzyma się w drugim półroczu w obawie przed eskalacją konfliktu handlowego pomiędzy USA a Chinami.

Za: Parkiet (2019-08-12), Andrzej Pałasz, Pewne jest tylko to, że wysoka zmienność się utrzyma
 

Deficyt Niemiec w imię zdrowego środowiska

Niemiecki rząd rozważa odejście od polityki nadwyżek budżetowych na rzecz niewielkiego deficytu. Planuje bowiem wdrożyć nowy program ochrony klimatu. Ten częściowo miałby być finansowany przez nowe obligacje. Mikołaj Raczyński z Noble Funds TFI twierdzi, że obecna polityka Niemiec bardziej szkodzi, niż pomaga gospodarce – wszyscy oszczędzają, nikt nie inwestuje. Zdaniem Mario Draghiego i Christine Lagarde dla ożywienia gospodarczego w strefie euro potrzebna jest stymulacja od strony fiskalnej, a nie tylko monetarnej.

Za: Dziennik Gazeta Prawna (2019-08-12), Rafał Hirsch, Niemiecki deficyt nadzieją dla strefy euro
 

Skarbówki kontra korporacyjne

Obligacje indeksowane inflacją stają się coraz silniejszym rywalem obligacji korporacyjnych. Przewidywania rynku co do stopy WIBOR na 5 lat do przodu wynoszą 1,72%, zaś projekcja inflacji NBP przewiduje inflację na poziomie do 2,6% do 2021 r. Różnica pomiędzy oprocentowaniem obligacji korporacyjnych i rządowych jest coraz mniejsza, co zniechęca inwestorów do inwestycji w prywatne podmioty
 
Za: Parkiet (2019-08-12),  Emil Szweda, Emisje: Obligacje skarbowe vs. korporacyjne

MCI zrówna prawa inwestorów

25 września odbędzie się walne zgromadzenie inwestorów MCI. PrivateVentures w sprawie zrównania praw do wykupowania swoich certyfikatów inwestycyjnych. Inwestorzy mają dokonać zmian w statucie subfunduszu MCI. TechVentures 1.0.

Za: Dziennik Gazeta Prawna (2019-08-12), ŁW, W skrócie

TAGI:

przegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę