Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

05.08.2019 | analizy.pl
W dzisiejszej prasie przeczytamy o wynikach funduszy inwestycyjnych, dominującej pozycji obligacji skarbowych nad korporacyjnymi oraz nastrojach na rynkach akcji

Obligacje skarbowe mogą zdominować korporacyjne

Według GUS-u wstępny odczyt inflacji w lipcu wyniósł 2,9%. Papiery skarbowe indeksowane inflacją emitowane we wrześniu będą miały bardzo atrakcyjne oprocentowanie (od 4,15% do 4,8% rocznie). Nic dziwnego, że cieszą się coraz większą popularnością. Przez wzrost nominalnej stopy procentowej mogą ucierpieć prywatne przedsiębiorstwa zaciągające dług na rynku, gdyż oprocentowanie emitowanych przez nie obligacji staje się w oczach inwestorów nieatrakcyjne.

Za: Parkiet (2019-08-05), Emil Szweda, Skarbowe osłabią korporacyjne

 
Zmiany w Pekao TFI

Jacek Janiuk, prezes zarządu Pekao TFI, w rozmowie z „Parkietem” zwraca uwagę na konieczność zwiększenia zaufania klientów funduszy inwestycyjnych. Zapowiada przebudowę oferty funduszy oraz modyfikację niektórych strategii. Towarzystwo ma również szerzej otworzyć się na klientów korporacyjnych.
 
Za: Rzeczpospolita (2019-08-05), Andrzej Pałasz, Prezes Pekao TFI zapowiada zmiany


Czas na redukcję portfela akcyjnego

Przez zawirowania na rynkach instrumenty o mniejszym poziomie ryzyka mogą okazać się być dobrym pomysłem inwestycyjnym. Pozytywne nastroje na giełdach wywołane gołębimi sygnałami z banków centralnych zostały szybko przygaszone. Do tego dochodzą konflikty związane z wymianą handlową między Chinami a USA. Marek Straszak, zarządzający w Union Investment TFI, zwraca uwagę, że znajdujemy się obecnie w późnej fazie cyklu koniunkturalnego i inwestorzy powinni ostrożniej podchodzić do inwestycji w akcje.

Za: Parkiet (2019-08-05), Jacek Mysior, Defensywny portfel pozwoli przetrwać okres niepewności

To nie koniec hossy w USA

Nastrój na Wall Street rozlewa się na parkiety całego świata. Jeśli w USA dochodzi do spadków negatywne nastroje panują również wśród inwestorów z rynków wschodzących. Niektórzy zapytani przez „Parkiet” eksperci nie zgadzają się na koniec hossy w USA. Wskaźniki recesji, takie jak odwrócenie krzywej rentowności, nie dają dokładnej odpowiedzi, kiedy miałoby do niej dojść. Sytuacja na rynkach uzależniona jest od danych makroekonomicznych.

Za: Parkiet (2019-08-05), Przemysław Sałek, Koniec hossy w USA? Jeszcze nie teraz

Dobra forma funduszy dłużnych

Fundusze obligacji są cały czas w dobrej formie, w przeciwieństwie do funduszy akcji polskich, których wyniki w lipcu były najgorsze spośród wszystkich pozostałych kategorii. Najbardziej zyskiwały fundusze akcji tureckich (średnio +11,8%), lecz są one w ostatnich latach instrumentem szczególnie narażonym na ryzyko. Fundusze polskich obligacji skarbowych długoterminowych wypracowały w lipcu średni wynik na poziomie 1%.


Za: Parkiet (2019-08-05), Andrzej Pałasz, Fundusze obligacji w formie

/jch

TAGI:

hossaobligacje korporacyjneobligacje skarboweprzegląd prasywyniki funduszy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę