Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

30.07.2019 | analizy.pl
W dzisiejszej prasie przeczytamy o wpływie luzowania polityki monetarnej na gospodarkę oraz kondycji funduszy dłużnych na tle akcyjnych

Fundusze obligacji z dobrym wynikiem


W przeciągu ostatnich kilku miesięcy fundusze polskich obligacji mają wyższe stopy zwrotu niż większość funduszy akcji polskich. Rentowność polskich obligacji spada w ostatnim czasie windując ich ceny. Znajduje się ona obecnie na poziomie 2,1%. Przeciętny wynik w grupie funduszy obligacji skarbowych długoterminowych wynosi 3,2%.

Za: Parkiet (2019-07-30), Andrzej Pałasz, Fundusze obligacji na czele

Ryzyko maleje wraz z horyzontem inwestycyjnym


W „Parkiecie” przeczytamy wywiad z Jarosławem Przybyłem, dyrektorem ds. produktów inwestycyjnych private bankingu w Alior Banku, w którym opowiada o najbardziej preferowanych inwestycjach wśród Polaków, takich jak nieruchomości czy fundusze dłużne. Wskazuje na brak edukacji finansowej, która powoduje awersję do inwestycji w bardziej ryzykowne instrumenty.

Za: Parkiet (2019-07-30), Andrzej Stec, Jarosław Przybył, W dłuższym terminie trudno stracić na akcjach

Luzowanie polityki monetarnej wpływa pozytywnie na rynek akcji


Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej obniży stopę referencyjną już w środę. Fed jest świadomy, że zapalnikiem recesji będą spadki na nowojorskiej giełdzie, która od początku roku urosła o około 20%, dlatego decyduje się na bardziej luźną politykę monetarną. Dalsze cięcia zależeć będą od danych makroekonomicznych.

Za: Rzeczpospolita (2019-07-30), Maciej Rudke, Fed zetnie stopy procentowe pierwszy raz od lat 
Parkiet (2019-07-30) Maciej Rudke Cięcie stóp może dać paliwo do zwyżek, ale i zaniepokoić

PPK a zamówienia publiczne – ustawodawca ogranicza ryzyko nadużyć


Nie jest już możliwe rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne z powodu wyższych wydatków na pracownicze plany kapitałowe. Wykonawcy będą mogli jednak wnioskować o podwyższenie wynagrodzenia. To efekt nowelizacji ustawy o PPK. Więcej w dzisiejszym „Dzienniku Gazety Prawnej”.

Za: Dziennik Gazeta Prawna (2019-07-30), Joanna Śliwińska, Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie o koszty PPKTAGI:

FEDfundusze dłużne skarbowePPKprzegląd prasystopy procentowe

Popularne

Zobacz także

↑ na górę