Przegląd prasy

22.07.2019 | analizy.pl
W weekendowej prasie przeczytamy, jakie są oczekiwania regulatora wobec depozytariuszy funduszy inwestycyjnych. Dowiemy się, jakie zmiany zaszły w Skarbiec TFI oraz ile w I półroczu zyskały DFE

KNF podkreśla rolę depozytariuszy

Regulator w ostatnim komunikacie sprecyzował oczekiwania wobec depozytariuszy. Dotychczas ich rola była różnie interpretowana, dlatego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) postanowił rozwiać wątpliwości. Myślą przewodnią ostatniego stanowiska UKNF jest to, że depozytariusz powinien być niezależnym organem kontrolnym wobec funduszy i wręcz adwokatem ich klientów. Regulator oczekuje, że depozytariusz, niezależnie od TFI, będzie weryfikował m.in. uprawnienia do aktywów znajdujących się w portfelach oraz monitorował terminowość realizacji zobowiązań wynikających z zakupu aktywów.
 
Za: Puls Biznesu (2019-07-22), Kamil Kosiński, Banki mają być adwokatami i ochroniarzami klientów TFI
 

Kolejne zmiany w Skarbcu

W giełdowym TFI wciąż daleko o stabilizacji w zarządzie – właśnie odchodzi z niego Krzysztof Stupnicki, który wszedł do władz spółki nieco ponad pół roku temu. W tym czasie prezesem spółki przestała być Ewa Radkowska-Świętoń, z władz odszedł również Dariusz Lasek oraz Jacek Janiuk. Teraz do zarządu został powołany Grzegorz Zatryb, który będzie także szefem zespołu produktów inwestycyjnych.
 
Za: Puls Biznesu (2019-07-22), Kamil Zatoński, Ciąg dalszy zmian w Skarbcu
 

DFE mają się czym pochwalić

Zarządzający dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (DFE) mają za sobą udane półrocze – najlepszy produkt zyskał +7%, a najsłabszy +2,4%. Choć DFE to mała część rynku np. na tle otwartych funduszy emerytalnych (OFE), to jednak ich aktywa rosną w dość dużym tempie. Z danych Analiz Online wynika, że na koniec grudnia 2018 r. ich aktywa wyniosły 393 mln zł, podczas gdy rok temu było to 307,7 mln zł.
 
Za: Parkiet (2019-07-22), Andrzej Pałasz, Niezłe półrocze w dobrowolnych funduszach emerytalnych
 

Soliny wynik

W dzisiejszym „Parkiecie” przeczytamy wywiad z Andrzejem Bieńkiem, zarządzającym MetLife DFE, na temat źródeł wyniku (+7%) wypracowanego przez ten fundusz w pierwszym półroczu br.  – Oczywiście z powodu odpowiedniej selekcji, dzięki której udaje mi się w tym roku mocno pokonywać benchmark (50% WIG i 50% indeks obligacji skarbowych). Zyski przyniosły m.in. inwestycje w telekomy, spółki z branży gier komputerowych czy nowych technologii. Oczywiście ostatnie miesiące są dobre również dla obligacji skarbowych – podkreśla zarządzający.

Za: Parkiet (2019-07-22), Andrzej Pałasz, Trzy pytania do… Andrzeja Bieńka, zarządzającego MetLife DFE

 

Fundusze obligacji przedsiębiorstw ubogie w papiery firm

Jak wynika z danych Analiz Online oraz serwisu Obligacje.pl nieco mniej niż jedna trzecia funduszy obligacji korporacyjnych zainwestowała w papiery przedsiębiorstw przynajmniej 75% aktywów. Mediana wynosi 63,2%. Warto dodać, że choć 17 z 23 funduszy celowała w papiery oprocentowane średnio powyżej +4%, to mediana rocznej średniej stopy zwrotu na koniec I półrocza wyniosła +2,2%. Oznacza to, że dużą część zysków konsumuje opłata za zarządzanie.
 
Za: Parkiet (2019-07-22), Emil Szweda, Fundusze obligacji korporacyjnych mają mało papierów firm 

 

Czy warto mieć PPK?

W dzisiejszym „DGP” przeczytamy opinię Bartosza Marczuka, wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialnego za wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), na temat korzyści jakie płyną z uczestnictwa w programie. Jego zdaniem nie ma i nie będzie bardziej atrakcyjnej formy odkładania pieniędzy. W porównaniu do oszczędzania w banku jest to lokata oprocentowana na 100%. – Jeśli pracownik zarabia 4 tys. zł brutto, to sam odłoży 80 zł miesięcznie. Do tego pracodawca dopłaci mu co najmniej 60 zł, a państwo (dzieląc 240 zł przez 12 miesięcy) 20 zł na miesiąc. Czyli sam pracownik wyłoży ze swojej pensji 80 zł miesięcznie, by w tym czasie mieć 160 zł na swoim indywidualnym, prywatnym, dziedziczonym rachunku w PPK. Stąd bierze się wspomniane wyżej porównanie tej formy oszczędzania do lokaty bankowej oprocentowanej na 100% – zaznacza. 
 
Za: Dziennik Gazeta Prawna (2019-07-22), Bartosz Marczuk, Czy PPK się opłaca? Najlepiej sprawdzić samemu/os

TAGI:

KNFobligacje korporacyjneprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę