Przegląd prasy

12.07.2019 | analizy.pl
Dziś w prasie przeczytamy o zmianach strategii flagowych funduszy TFI PZU. Dowiemy się, jakie było saldo odpływów z funduszy oraz jakie są planowane zmiany w projekcie ustawy likwidującej OFE

TFI PZU szykuje zmiany

Trzy flagowe fundusze akcji polskich z oferty TFI PZU odnotowały wyniki słabsze od konkurencji i to nie tylko w perspektywie krótko-, ale i średnioterminowej. Największy z nich – PZU Akcji KRAKOWIAK – w rok stracił -9,0%, a w trzy lata -1,1%. – Wyniki nie są satysfakcjonujące ani dla nas, ani dla naszych klientów – przyznaje Tomasz Stankiewicz, odpowiedzialny w towarzystwie za inwestycje na rynku akcji. Niemniej jednak w najbliższym czasie przewidywane są zmiany w sposobie zarządzania funduszami, które zdaniem Stankiewicza będą korzystne dla klientów.

Puls Biznesu (2019-07-12), Kamil Zatoński, TFI PZU: w funduszach akcji gorzej już było
 

Środki odpływają z funduszy

Nadal trwa zła passa funduszy inwestycyjnych. W ciągu ostatnich 10 miesięcy zaledwie dwukrotnie saldo wpłat i wypłat było dodatnie. Łączny odpływ netto wynosi -2,2 mld zł (wynika z danych Analiz Online). Najwięcej środków odpłynęło z funduszy absolutnej stopy zwrotu (-1,1 mld zł), spore odpływy odnotowały również fundusze akcji (-863 mln zł). Na drugim biegunie znalazły się fundusze dłużne (+679 mln zł).
 
Za: Puls Biznesu (2019-07-12), Kamil Zatoński, Klienci wycofali z funduszy 2,2 mld zł
 

Zmiany w PTE PZU

Od 16 lipca br. Marek Sakowski obejmie stanowisko prezesa w PTE PZU. Do tej pory był on członkiem zarządu PTE. Z kolei Marcin Żółtek, poprzedni prezes PTE PZU, zostanie wiceprezesem TFI PZU i będzie odpowiedzialny za pracownicze plany kapitałowe. 
 
Za: Puls Biznesu (2019-07-12), PTE PZU ma nowego prezesa

 

Limit akcji będzie zwiększony

Do projektu ustawy likwidującej OFE trafią nowe przepisy, dzięki którym nie będzie groźby szybkiej wyprzedaży akcji z GPW. Do tej pory aktywami, które miał w swoim portfelu ZUS, zarządzał Fundusz Rezerwy Demograficznej. Po zmianie przepisów zarządzanie nim przejmie Polski Fundusz Rozwoju. – Jeżeli do ZUS przejdzie 10-20% uczestników OFE, to będzie to między 16 a 30 mld zł, ulokowane w blisko 300 różnych instrumentach finansowych, w Polsce i za granicą. Bo tak dziś inwestują OFE – podkreśl Paweł Borys. – FRD – to nie jest zarzut, tak to zostało skonstruowane – nie posiada wiedzy, umiejętności ani zespołu do zarządzania takimi instrumentami finansowymi, w takiej skali. I nie jest do tego powołany, bo ZUS nie jest firmą inwestycyjną – dodaje. W związku z tym, zdaniem Borysa z FRD można stworzyć państwowy i nowoczesny fundusz emerytalny, który będzie efektywnie zarządzał środkami. Prawdopodobnie próg 30%, do którego środki mogą być lokowane w akcje spółek lokowanych na GPW, zostanie podniesiony z 30 do 50%.

Za: Parkiet (2019-07-12), Piotr Skwirowski, Połowę aktywów FRD będzie można lokować w akcjach


System informatyczny wesprze pracodawców

W dzisiejszym „Parkiecie” przeczytamy wywiad z Jackiem Janiukiem, prezesem Pekao TFI, na temat oferty PPK. Zdaniem Janiuka kluczowa jest automatyzacja procesu komunikacji pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową. Pekao TFI oferuje m.in. bezpłatny serwis e-PPK, który usprawni zawarcie umowy oraz inne czynności związane z obsługą programu.
 
Za: Parkiet (2019-07-12), Piotr Skwirowski, Jacek Janiuk, Online wesprze pracodawców w procesie obsługi PPK


Benefity zabronione

W czwartek odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz PFR z TFI, PTE i zakładami ubezpieczeń, które będą oferować PPK. Stanowisko nadzorcy jest jednoznaczne. – Oferowanie i udzielanie korzyści przedstawicielom firm w związku z wyborem podmiotu oferującego PPK jest zabronione – podała KNF w komunikacie. Urząd będzie zwracał szczególną uwagę na programy sprzedażowe podmiotów, które oferują PPK, oraz przedsiębiorstwa nadzorowane, które są z nimi biznesowo powiązane.

Za: https://stooq.pl/n/?f=1305622&c=1&p=4+22 (dostęp: 2019-07-12)


/os

TAGI:

GPWOFEPaweł Borysprzegląd prasysaldo wpłat i wypłatwybór OFE czy ZUS

Popularne

Zobacz także

↑ na górę