Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

12.06.2019 | analizy.pl
W dzisiejszej prasie przeczytamy o trwającej fali umorzeń, która przeszła przez rynek funduszy w maju. Dowiemy się również, jakie szanse mają obligatariusze GetBacku na odzyskanie środków 

Umorzeń w funduszach ciąg dalszy

Maj nie był przełomowy w kontekście nastawienia inwestorów do funduszy inwestycyjnych. Choć łączne saldo sprzedaży było dodatnie i wyniosło 284 mln zł, to jednak większość grup funduszy zanotowała przewagę umorzeń nad wpłatami. Jak wynika z danych Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami dodatnie saldo odnotowały głównie fundusze dłużne (470 mln zł netto). Co ciekawe, w ramach tego segmentu relatywnie duży napływ dotyczył funduszy dłużnych korporacyjnych. Zainteresowaniem cieszyły się również fundusze sekurytyzacyjne, które pozyskały 408 mln zł. Na drugim biegunie znalazły się natomiast m.in. rozwiązania absolute return oraz akcyjne.
 
Za: Parkiet (2019-06-12). Andrzej Pałasz, Fundusze: Rynek akcji wciąż pod presją umorzeń
 

Nie wszystko stracone

Obligacje GetBacku trafiły do ponad 9,2 tys. inwestorów, z czego znakomitą część stanowiły osoby fizyczne. Zdaniem adwokata Jarosława Kaczyńskiego – właściciela kancelarii Legal Partners – obligatariusze windykatora, którzy nabyli papiery wartościowe za pomocą Idea Banku, mają największe szanse na odzyskanie pieniędzy. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy naprawdę zostali oszukani. Niezbędne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających, że zostali oni wprowadzeni w błąd. Dotyczy to np. SMS-ów czy e-maili, które były przesłanką do tego, aby twierdzić że zamiast obligacji windykatora założono lokatę lub nabyto obligacje skarbu państwa. Obligatariusze muszą jednak złożyć pozew przeciwko bankowi.
 
Za: Puls Biznesu (2019-06-12), Kamil Kosiński, Kaczyński: warto pozywać Idea Bank
 

IKE korzystniejsze

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” przeczytamy opinię prof. Zbigniewa Krysiaka, prezesa Instytutu Myśli Schumana, na temat reformy otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Zdaniem autora prywatyzacja środków OFE ma na celu przywrócenie zaufania do państwa. Projekt ustawy o OFE pozostawia możliwość wyboru między przeniesieniem środków do ZUS lub na indywidualne konta emerytalne (IKE). Przyszli emeryci muszą jednak liczyć się z tym, że transfer środków do ZUS wiąże się z utratą własności tych środków, gdyż przejdą one do systemu publicznego. Z kolei w przypadku IKE środki są dziedziczone. Zdaniem Krysiaka IKE jest korzystniejszym rozwiązaniem, a dodatkowe sprzężenie systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z prywatyzacją OFE będą miały pozytywny wpływ na rozwój rynku kapitałowego. 
 
Za: Rzeczpospolita (2019-06-12), Zbigniew Krysiak, Korzystniej będzie wybrać IKE


/os

TAGI:

GetbackIKEOFEPPKprzegląd prasysaldo wpłat i wypłatZUS

Popularne

Zobacz także

↑ na górę