Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

06.06.2019 | analizy.pl
Dziś w prasie przeczytamy o tym, jakich stóp zwrotu dostarczyły OFE w maju. Dowiemy się również, jakie są opinie na temat OFE po 20 latach ich funkcjonowania oraz jakie pułapki czyhają na inwestorów

Korekta na rynkach zaciążyła OFE

Majowa korekta na światowych rynkach akcji, w dużej mierze wywołana eskalacją napięć na linii USA-Chiny, nie ominęła również warszawskiej giełdy. Negatywnie na rodzimy parkiet wpłynęły również lokalne problemy sektora bankowego. W efekcie wszystkie otwarte fundusze emerytalne (OFE) zakończyły miesiąc na minusie – średnio straciły -3,9%. Najmniejszy ujemny wynik odnotował OFE Poczytlion (-3,5%), a najwięcej stracił OFE PZU Złota Jesień (-4,4%).
 
Za: Puls Biznesu (2019-06-06), Kamil Kosiński, Wszystkie OFE straciły w maju
 

Wyniki OFE i ZUS porównywalne

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” przeczytamy felieton na temat likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Ocenie została poddana reforma z 1999 r. oraz to na ile spełniła ona oczekiwania emerytów. Z szacunków za ostatnie 20 lat wynika, że stopy zwrotu uzyskane przez osoby, które po reformie w 2014 r. pozostały w OFE oraz tych, które wybrały ZUS są zbliżone. Przyjmując rzeczywiste wyniki OFE i ZUS w ujęciu netto, najlepszym jednak rozwiązaniem dla przyszłego emeryta okazał się wariant oparty wyłącznie na I filarze, czyli ZUS. Na korzyść tego rozwiązania wpłynęła korzystna formuła waloryzacji i brak opłat na kontach w ZUS.
 
Za: Rzeczpospolita (2019-06-06), Paweł Wojciechowski, Radosław Socha, Łabędzi śpiew OFE
 

Jaki pułapki czyhają na inwestora?

W dzisiejszym „Parkiecie” przeczytamy wywiad z Andrzejem Czyrko, dyrektorem biura sprzedaży TFI PZU, na temat psychologicznych pułapek w przypadku funduszy inwestycyjnych. Jego zdaniem sprzyja im np. niedostateczna wiedza na temat zbiorowego inwestowania oraz zasad funkcjonowania funduszy. Najczęstszą pułapką jest skupianie się na stopach zwrotu. Pułapką, w którą wpadają inwestorzy, jest koncentracja na historycznych wynikach, ale tak naprawdę trudno od niej uciec. Przykładem może być szukanie okazji w kupowaniu „spadającego z dachu konia", czyli funduszu, który jest najgorszy w swojej grupie. Pomimo że przeczy to logice, to jednak taka „promocja na wycenie" kusi emocjonalnie. Na drugim biegunie jest skupianie się wyłącznie na najlepszym funduszu w grupie, bo „winner takes it all". Błędem w tym przypadku jest brak niezbędnej dywersyfikacji zarówno klas aktywów, jak i stylów zarządzania – podkreśla.

Za: Parkiet (2019-06-06), Andrzej Czyrko, SAŁ, Kupowanie spadającego z dachu konia, czyli o pułapkach psychologicznych w przypadku funduszy
 

Reformy emerytalne i ich skutki

Zdaniem Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), planowane reformy emerytalne będą miały większy pozytywny wpływ na warszawską giełdę, niż pierwotnie szacowano. Jego zdaniem podaż akcji ze strony przekształconych OFE wyniesie 2-3 mld zł rocznie, a napływy z PPK wyniosą 7 mld zł, więc saldo napływów na polski rynek wyniosłoby 3-4 mld zł rocznie. Podobnego zdania są analitycy Trigon DM. – Zgadzamy się z szacunkami PFR, że maksymalna roczna podaż akcji wynikająca z przekształcenia OFE wyniesie przez pierwszych kilka lat 2-3 mld zł, co będzie wynikać ze zmniejszania maksymalnej alokacji w akcje o 2,5% rocznie. Ale niewiadomą jest, ile osób przejdzie do ZUS, nie wiemy też, czy minimalna alokacja w polskie akcje dotyczy całego SFIO powstałego z przekształcenia OFE, czy tylko aktywów subfunduszu emerytalnego. W negatywnym scenariuszu wymagałoby to w pierwszym roku dodatkowej podaży akcji, aby zbudować aktywa w subfunduszu przedemerytalnym –  mówi Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

Za: Parkiet (2019-06-06), Maciej Rudke, Reforma emerytalna dobrze wpłynie na giełdę
 

Fundusze Quercusa zyskiwały

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI w maju nieco spadła i wyniosła z 2,36 mld zł w porównaniu z 2,44 mld zł na koniec kwietnia. Ten spadek aktywów wynikał głównie z ujemnego salda sprzedaży funduszy, wyniki bowiem są dobre – licząc od początku roku większość funduszy z oferty Quercus TFI zanotowała zwyżki.
 
Za: Parkiet (2019-06-06), Andrzej Pałasz, Quercus TFI: Fundusze zarabiały
 

Fundusze zdefiniowanej daty, jak będą inwestowały?

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” przeczytamy o tym, w jaki sposób środki zgromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) będą inwestowane na rynku kapitałowym. W artykule została przedstawiona konstrukcja funduszy zdefiniowanej daty oraz inne ważne informacje np. dotyczące wypłaty zgromadzonych w nich środków po osiągnieciu 60. roku życia.
 
Za: Rzeczpospolita (2019-06-06), Piotr Skwirowski, Zdefiniowane inwestowanie w PPK


/os

TAGI:

OFEPaweł BorysPPKprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę