Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

27.05.2019 | analizy.pl

W dzisiejszej prasie przeczytamy o rezygnacji TUnŻ Warta z oferowania PPK. Dowiemy się również, jakie plany ma regulator w związku z polisami z UFK oraz z jakimi trudnościami zmagają się FIZ-y

Warta wycofuje się z oferowania PPK

TUnŻ Warta wycofało się z zamiaru oferowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Swoją decyzję uzasadniło ryzykiem prawnym, które mogłyby mieć wpływ na przyszłą działalność. Zdaniem Marcina Wojewódki, wiceprezesa Instytutu Emerytalnego, instytucja przegrała wojnę cenową.
 
Za: Gazeta Ubezpieczeniowa (2019-05-27), Artur Makowiecki, Warta odstępuje od oferowania PPK
Parkiet (2019-05-25), s. P-005, psk, Rezygnacja Warty to nie jest problem
 

Prokuratura zbada polisy z UFK

Podczas majowego kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski poinformował, że powoła trzeciego zastępcę, który będzie zajmował się branżą ubezpieczeniową. Zaznaczył też, że pod lupę regulatora wracają polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Tego samego dnia pełnomocniczka ok. 800 klientów towarzystw ubezpieczeniowych Europa i Open Life, którzy zainwestowali w polisy z UFK złożyła trzy zawiadomienia do prokuratury. Zarządom obu spółek ubezpieczeniowych klienci zarzucają oszustwo i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która w porozumieniu sprzedawała im instrumenty finansowe, nie informując o ryzyku, a Komisji Nadzoru Finansowego nieudolną kontrolę.
 
Za: Puls Biznesu (2019-05-27), Karolina Wysota, Prokuratura przyjrzy się polisom z UFK
 

Problemy rynku FIZ-ów

Ostatnie miesiące były trudne dla rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). Spadek zainteresowania FIZ-ami zapoczątkowały zmiany prawa podatkowego w 2016 r. Kolejnym ciosem był kryzys zaufania wynikający z afery GetBack, na której ucierpieli klienci funduszy W Investments. Kolejnych trudności przysporzyło grudniowe stanowisko dotyczące przyjmowania i przekazywania zachęt w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń. W ostatnich dniach natomiast UKNF opublikował komunikat, w którym wskazał na zakaz lokowania przez fundusze aktywów w papiery wartościowe TFI będącego organem funduszu. Zakaz taki wynika wprost z przepisów ustawy o funduszach, ale istnieje od niego wyjątek dopuszczający dokonanie lokaty, jeśli jest to w interesie uczestników i nie powoduje konfliktu interesów. W oparciu o ten wyjątek dotychczas tworzono i wykorzystywano tzw. dedykowane FIZ-y.
 
Za: Parkiet (2019-05-25), s. P-019, Joanna Róg Dyrda, Marek Wierzbowski, Przyszłość FIZ-ów

/wka
/os

TAGI:

OFEPPKprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę