Przegląd prasy

22.05.2019 | Analizy Online

Z dzisiejszej prasy dowiemy się, oferty których instytucji możemy już zobaczyć na portalu mojeppk.pl oraz jak majowe spadki na giełdzie wpłynęły na wyniki funduszy

Trudny początek maja dla „misiów”

Początek maja to okres silnych spadków wycen akcji małych i średnich spółek. Ma to niebagatelny wpływ na wyniki funduszy lokujących w nie środki. Na koniec kwietnia średni wynik w tej grupie liczony od początku roku sięgał +9,6%. Teraz jest to nieco ponad +5%.  Są już nawet takie produkty, które, licząc od początku roku, notują niewielką stratę.

Za: Parkiet (2019-05-22), s. P-010, Andrzej Pałasz, Fundusze misiów już nie błyszczą tak jasno jak w pierwszym kwartale

 

Pierwsze oferty dostępne na mojeppk.pl

Na portalu mojeppk.pl zaczęły pojawiać się oferty instytucji, które będą prowadzić pracownicze plany kapitałowe. Obecnie lista składa się z: Aegon PTEAXA TFIEsaliens TFIMillennium TFIPKO TFI oraz TFI PZU. Oferty różnią się m.in. opłatami stałymi za zarządzanie w funduszach zdefiniowanej daty.

Za: Parkiet (2019-05-22), s. P-010, Andrzej Pałasz, Pracownicze plany kapitałowe: Oferty sześciu instytucji są już do wyboru pracodawców
 

Popularne spółki wśród zarządzających funduszami

W portfelach funduszy inwestycyjnych na koniec 2018 r. najpopularniejsze były papiery wartościowe CD Projekt. Pod względem udziału w aktywach palmę pierwszeństwa dzierżyło PZU z wyceną na poziomie 1,67 mld zł.

Za: Puls Biznesu (2019-05-22), Kamil Zatoński, CD Projekt najpopularniejszy w funduszach
 

Fundusze technologiczne – podobne, lecz zupełnie inne

Na krajowym rynku działa tylko 5 funduszy inwestycyjnych otwartych, których strategia skupia się na spółkach technologicznych. Ich portfele jednak bardzo różnią się miedzy sobą. Choć wszystkie są funduszami akcji, ich udział w aktywach wahał się na koniec 2018 r. od 23,3% do 87,6%. Dysproporcję widać także w ich wielkości. Na koniec 2018 r. PKO Technologii i Innowacji miał 2,1 mld zł aktywów, podczas gdy PZU Innowacyjnych Technologii zaledwie 7,2 mln zł. Był więc niemal 300 razy mniejszy.
 
Za: Puls Biznesu (2019-05-22), Kamil Kosiński, Pięć spojrzeń na technologiczną hossę

/wka

TAGI:

fundusze akcji polskich sektora technologicznegogiełdamałe i średnie spółkiPPKprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę