Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

10.05.2019 | analizy.pl
Dziś w prasie przeczytamy o planach regulatora odnoście rynku UFK oraz o obligacjach Idea Banku w portfelach funduszy

KNF bierze pod lupę UFK

Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, chce poświecić ubezpieczycielom więcej uwagi niż dotychczas. Prawdopodobnie niedługo pojawi się trzeci zastępca odpowiedzialny za rynek ubezpieczeniowy. KNF chce m.in. zapobiec arbitrażowi regulacyjnemu, które może się odbywać pomiędzy produktami zbiorowego inwestowania a np. ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK),

Badamy uefki pod kątem instrumentów finansowych, w które inwestowane są środki konsumentów. Zdarzają się sytuacje, że polisy są tylko opakowaniem dla inwestycji w FIZ-y, a pieniądze lokowane są de facto w ryzykowne i niepłynne instrumenty finansowe, niedostosowane do profilu ryzyka klienta. Innym problemem są różnego rodzaju zachęty, które pojawiają przy sprzedaży uefek, rodząc też potencjalnie konflikty interesów. Chcemy zapobiegać tego typu praktykom rynkowym (…) – mówi dla „Pulsu Biznesu” przewodniczący KNF.

Za: Puls Biznesu (2019-05-10), Karolina Wysota, Ubezpieczeniowe plany szefa KNF
 

Obligacje Idea Banku w funduszach

W dzisiejszym „Parkiecie” Izabela Sajdak prześwietliła portfele funduszy pod kątem obligacji Idea Banku. Na koniec 2018 roku obligacje z terminem zapadalności w sierpniu 2020 r. znajdziemy w portfelach funduszy Skarbiec TFI i w funduszach Gamma zarządzanych przez PKO TFI. Natomiast te z terminem na grudzień 2025 r. znajdują się w portfelach kilku funduszy TFI BGŻ BNP Paribas i w jednym funduszu Altus TFI. Autorka zwróciła także uwagę na różny sposób wyceny obligacji przez TFI. Więcej w dzisiejszym wydaniu gazety.

Za: Parkiet (2019-05-10), Izabela Sajdak, Ile są warte obligacje Idea Banku?
 

Dzięki PPK osiągniemy efekt skali

Idea IKE, IKZE czy PPE w Polsce nie rozwinęła się. Tylko 420 tys. osób jest obecnie w programie PPE, w IKE i IKZE jest 620 tys. osób. PPK zostały stworzone, by rozwinąć efekt skali. W rozwoju PPK istotne jest, jaki będzie stopień partycypacji. Fakt, iż w pierwszej turze znalazły się firmy zatrudniające powyżej 250 osób, może mieć istotne, jeżeli nie kluczowe znaczenie dla kolejnych faz rozwoju programu. – wypowiadał się Wojciech Nagel przewodniczący Rady Fundacji GPW na konferencji dotyczącej PPK zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą”.

Za: Rzeczpospolita (2019-05-10), Anna Ogonowska-Rejer, Sukces w rękach pracodawców

/wk

TAGI:

Idea BankKNFPPKprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę