Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

25.02.2019 | analizy.pl
Przeglądając dzisiejszą prasę poznamy przewidywania dotyczące trendów na rynku małych i średnich spółek oraz dowiemy się jak problemy TFI wpłynęły na branżę maklerską

Trudno przewidzieć trendy na rynku MiS-iów
Zdaniem Michała Marczaka, dyrektora departamentu klientów instytucjonalnych w Domu Maklerskim mBanku, odbicie na rynku małych i średnich firm jest w dużej mierze wynikiem niskiej płynności na tym rynku – to powoduje, że przy stosunkowo niewielkim udziale kapitału można wywołać zwyżki. – Proszę zauważyć, że w 2018 r. mieliśmy do czynienia z dużą podażą w tym segmencie. W wyniku umorzeń część TFI pozbywała się akcji, które skupowały te bardziej zasobne w gotówkę fundusze. Na początku 2019 r. fala wyprzedaży w TFI się skończyła, ale rynek małych spółek jest bardzo płytki. Niskie obroty powodują, że jest on nieefektywny. Z początkiem roku notowania niektórych spółek wzrosły nierzadko nawet o kilkadziesiąt procent. Często nie stoją za tym czynniki czysto fundamentalne. Rośnie więc ryzyko, że odwrót inwestorów może nastąpić równie szybko, jak pojawił się popyt – wyjaśnia.
 
Za: Parkiet nr 47 (2019-02-25), s. P9, Jacek Mysior, PPK szansą na wyrwanie rynku akcji z marazmu
 
Problemy TFI zaciążyły branży maklerskiej
Branża maklerska uzależniona jest przede wszystkim od koniunktury giełdowej. Ta w ubiegłym roku nie rozpieszczała. To jednak nie jedyny z problemów – domy maklerskie ucierpiały również w związku zamieszaniem wokół Altus TFI i Trigon TFI. – Biorąc pod uwagę aktywność rynkową Altus TFI i Trigon TFI, pobierane od nich prowizje stanowiły istotną część przychodów z tytułu usług maklerskich. To jednak się skończyło i trudno jest zasypać powstałą dziurę – przyznaje jeden z brokerów.
 
Za: Parkiet nr 47 (2019-02-25), s. 6, Przemysław Tychmanowicz, W branży maklerskiej wciąż przede wszystkim szuka się oszczędności

/kc

TAGI:

Altus TFImWIG40przegląd prasysWIG80Trigon TFI

Popularne

Zobacz także

↑ na górę