Przegląd prasy

05.02.2019 | Analizy Online
Przeglądając dzisiejszą prasę poznamy garść informacji na temat formy rezygnacji z PPK oraz dowiemy się dlaczego Piotr Osiecki może przebywać w areszcie bezprawnie

Obrońcy twierdzą, że Piotr Osiecki przebywa bezprawnie w areszcie
Od 14 dni Piotr Osiecki, twórca i były prezes Altus TFI, jest bezprawnie przetrzymywany w areszcie — twierdzi Katarzyna Szwarc, jego obrońca. Dowodzi, że sędzia Marek Motuk, który wydał nakaz aresztowania, zrobił to wbrew wyrokowi sądu apelacyjnego, który rozpatrywał zażalenie prokuratury na decyzję o zamianie aresztu na poręczenie majątkowe.
 
Za: Puls Biznesu nr 25 (2019-02-05), Grzegorz Nawacki, Piotr Osiecki w areszcie co najmniej do 21 lutego

Jest wzór deklaracji rezygnacji z PPK
Forma deklaracji ma odwieźć pracowników od rezygnacji z pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Osoba, która nie będzie chciała skorzystać z takiej formy oszczędzania, będzie musiała podpisać rodzaj lojalki. W niej znajdują się zapisy mówiące o tym, że zainteresowany „świadomie rezygnuje z możliwości uzyskania regularnych korzyści finansowych". Zgadza się również na rezygnację z 250 zł opłaty powitalnej, państwowych dopłat rocznych (240 zł) oraz dofinansowania od swojego pracodawcy. Projekt rozporządzenia przypomina też, że tym samym pozbawia się możliwości wycofania pieniędzy z PPK w przypadku choroby współmałżonka lub dziecka.
 
Za: Dziennik Gazeta Prawna nr 25 (2019-02-05), Bożena Wiktorowska, Już wiadomo, jak wycofać się z PPK. Łatwo nie będzie
  
Styczeń sprzyjał funduszom akcji
Pierwszy miesiąc 2019 r. przyniósł poprawę nastrojów na globalnych rynkach. Sprzyjała ona krajowym funduszom inwestycyjnym. Wszystkie grupy monitorowane przez Analizy Online zakończyły miesiąc na plusie. Najlepiej poradziły sobie fundusze akcji tureckich – wartość ich jednostek wzrosła średnio o +14,9%.
 
Za: Puls Biznesu nr 25 (2019-02-05), Kamil Kosiński, W styczniu fundusze akcji pokazały siłę
   
Jak inwestuje Fundusz Rezerwy Demograficznej
Według danych ZUS w ubiegłym roku Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) uzyskał zysk z obligacji, akcji i gotówki na poziomie ok. +1,6%. Biorąc pod uwagę strukturę aktywów FRD znajduje się gdzieś pomiędzy funduszami polskich obligacji a funduszami stabilnego wzrostu – nieco ponad 79% swoich aktywów ma ulokowanych w papierach dłużnych Skarbu Państwa. Akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie stanowią ok. 12% aktywów. Łukasz Kozłowski, ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, zwraca uwagę, że strategia inwestycyjna FRD jest nie tylko konserwatywna, ale też opiera się na pasywnym zarządzaniu. Dotyczy to nawet akcyjnej części portfela: jest on po prostu odwzorowaniem składu indeksu WIG. Ma to swoje zalety: takie zarządzanie jest względnie tanie i sprawdza się wtedy, gdy trwa hossa na całym rynku.
 
Za: Dziennik Gazeta Prawna nr 25 (2019-02-05), Marek Chądzyński, Na obligacjach nie da się dużo zarobić

/kc

TAGI:

PPKprzegląd prasyrynek akcji

Popularne

Zobacz także

↑ na górę