Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

24.10.2018 | analizy.pl
W dzisiejszej prasie przeczytamy o przejęciu Union Investment TFI przez Generali. Dowiemy się również jak branża odnosi się do propozycji Ministerstwa Finansów w kwestii obniżki opłat za zarządzanie

Union TFI przechodzi w ręce Generali
Jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce zmieni właściciela. W I połowie 2019 r. Grupa Generali przejmie od niemieckiej firmy Union Investment Management Holding 100% akcji Union Investment TFI. Na razie klienci nie odczują żadnych zmian. – W regionie Austrii, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji widzimy potrzebę rozwoju rozwiązań łączących obszary ubezpieczeń i zarządzania aktywami – komentował  Luciano Cirin, prezes Generali CEE Holding. Zgodę na transakcję muszą jeszcze wyrazić urzędy regulacyjne, np. Komisja Nadzoru Finansowego.
 
Za: Puls Biznesu nr 205 (2018-10-24), paan, Generali przejmuje Union Investment TFI
Parkiet nr 242 (2018-10-24), s. 8, PAAN, Union Investment | W przyszłym roku w rękach Generali
 
Limit nie wystarczy
Opłaty za zarządzanie pobierane przez fundusze inwestycyjne powinny być niższe – dla przykładu za fundusze akcji średnio zapłacimy 3,3-3,5%, a za fundusze dłużne 1,4-1,9%. Ministerstwo Finansów wciąż pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym wprowadzenia limitu tych opłaty. Propozycja zmian dotyczy jednak limitów kosztów zarządzania, a pomija kwestię opłaty dystrybucyjnej. W uzasadnieniu Ministerstwo zwraca uwagę na zagraniczne rozwiązania, gdzie opłaty są niższe. Model funkcjonowania towarzystw i dystrybutorów na Zachodzie jest zupełnie inny niż w Polsce. – Tam opłaty stałe za zarządzanie są niskie, czyli w niewielkim stopniu obciążają aktywa – tłumaczy Michał Duniec, prezes Analiz Online. W Polsce jest możliwość – podobnie jak na Zachodzie – pobierania opłaty dystrybucyjnej. – Teoretycznie może ona sięgać nawet 5%,  jednak nie wszyscy dystrybutorzy z tego korzystają, choć na Zachodzie robią to częściej niż w Polsce. W praktyce, podobnie jak u nas, maksymalne opłaty dystrybucyjne są rzadko pobierane – zauważa Duniec. Branża zatem przekonuje, że aby zmiany przyniosły korzyść klientom, obniżki powinny być wprowadzane stopniowo i w przemyślany sposób.

Za: Parkiet nr 242 (2018-10-24), Andrzej Pałasz, Limit nie jest lekiem na całe zło
 
Wysokie rentowności polskich i amerykańskich obligacji
W dzisiejszym „Parkiecie” przeczytamy wywiad z Wojciechem Górnym, dyrektorem zespołu zarządzania papierami dłużnymi NN Investment Partners TFI. Zdaniem Wojecha Górnego zrównanie rentowności rodzimych i amerykańskich obligacji skarbowych świadczy o atrakcyjności obligacji skarbowych z USA. – Oznacza to, że papiery amerykańskie stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Jeśli rentowności amerykańskich obligacji będą dalej rosnąć, a polskich stać w miejscu, to tylko bardziej utwierdzi mnie w tym przekonaniu. Pamiętajmy o tym, że USA mają rating na poziomie AAA, podczas gdy Polska ma A – zaznacza. W rozmowie została poruszona również kwestia związana ze zmianą wyceny funduszy, czyli odejścia od metody liniowej.
 
Za: Parkiet nr 242 (2018-10-24), s. 8, PANN, pytania do… Wojciecha Górnego, 
 
Ciąg dalszy GetBacku
Nie tylko sposób oferowania obligacji GetBacku, ale również produkty oparte na portfelach wierzytelności budzą zastrzeżenia. Z relacji klientów korzystających z usług Lion’s Banku wynika, że sprzedawcy oferowali im rozwiązanie oparte na rynku wierzytelności z gwarantowanym zyskiem w wysokości co najmniej 5% rocznie przy pełnym zabezpieczeniu kapitału. Bankierzy w e-mailach wyjaśniali w uproszczeniu, na czym polega kupno wierzytelności bankowych. W przypadku tej konkretnej oferty w żadnym miejscu nie pojawia się nazwa GetBacku.
 
Za: Rzeczpospolita nr 242 (2018-10-24), s. 20, mr, Kolejne niejasności wobec instrumentów GetBacku

/os

TAGI:

Analizy OnlineGeneraliGetbackKNFMinisterstwo FinansówNN Investment Partners TFIOpłata manipulacyjnaOpłata za zarządzanieprzegląd prasyUnion Investment TFI

Popularne

Zobacz także

↑ na górę