Przegląd prasy

11.10.2018 | Analizy Online
W dzisiejszej prasie przeczytamy o zawieszeniu wykupu certyfikatów 11 FIZ-ów Altus TFI. Dowiemy się także jak w ostatnim czasie radziły sobie fundusze inwestycyjne

Altus zawiesza wykup certyfikatów 11 FIZ-ów
Altus TFI na okres 6 miesięcy zmienił statuty 11 FIZ-ów. Do 28 lutego 2019 r. fundusze nie będą dokonywały wykupu certyfikatów. Od dnia wyceny w marcu 2019 r. wykup będzie możliwy wyłącznie w przypadku, gdy na dzień umarzania certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów płynnych funduszu (netto) pozwoli na wypłatę środków z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z ich wykupem. – Chcemy kupić trochę czasu i liczę, że emocje opadną, a notowania akcji spółek, których jesteśmy akcjonariuszem, wrócą do poziomów, które odpowiadają ich wartości fundamentalnej. Wierzę, że tak się stanie, jeśli rynek zobaczy, że nie działamy pod presją czasu i nie musimy sprzedawać po każdej cenie, by zaspokoić żądania inwestorów. To koniec końców w interesie inwestorów, by aktywa były warte możliwie najwięcej – mówi Krzysztof Mazurek, prezes Altus TFI.
 
Za: Puls Biznesu (2018-10-11), Kamil Zatoński, Altus chce dać sobie więcej czasu
 
Umorzenia we wszystkich segmentach funduszy
We wrześniu przez rynek funduszy inwestycyjnych przeszła fala umorzeń o skali niespotykanej w ciągu ostatnich 10 lat. Trudności doświadczyły nawet fundusze gotówkowe i pieniężne, do których od stycznia płynęły miliardy złotych. – Ostatnie miesiące obnażyły szereg strukturalnych problemów polskiego rynku finansowego, teraz obserwujemy apogeum tej tendencji. Warto jednak podkreślić, że jest to zjawisko, które pozwoli w dłuższym terminie wzmocnić fundamenty branży tłumaczy Piotr Święcik, dyrektor biura doradztwa inwestycyjnego Citi Handlowego
 
Za: Parkiet (2018-10-11), s. P-008, Andrzej Pałasz, Rynek funduszy coraz bliżej przesilenia
 
Podsumowanie wyników funduszy
Andrzej Pałasz podsumowuje wyniki poszczególnych grup funduszy osiągnięte od początku tego roku. Wskazuje m. in. na dobrą kondycję rozwiązań lokujących środki w akcje amerykańskie oraz trudności na rynkach wschodzących.
 
Za: Rzeczpospolita (2018-10-11), s. G-001, Andrzej Pałasz, Trudny czas w funduszach
 
WZA w Skarbcu
10 października br. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Skarbiec TFI. Stawiło się na nim 14 akcjonariuszy dysponujących łącznie 74,6% akcji. Głosowania przyniosły zmiany w składzie rady nadzorczej – ostatecznie zatwierdzono powołanie w jej skład Andrzeja Sykulskiego, szefa rady nadzorczej Trigonu DM.
 
Za: Puls Biznesu (2018-10-11), Kamil Kosiński, Trigon ma sojuszników w walce o Skarbiec

/wka

TAGI:

Altus TFIprzegląd prasysaldo wpłat i wypłatSkarbiec TFITrigon DM

Popularne

Zobacz także

↑ na górę