Przegląd prasy

10.10.2018 | Analizy Online
Dziś w prasie przeczytamy o rekordowych umorzeniach w funduszach. Dowiemy się również, jakie decyzje zapadły na zgromadzeniu wierzycieli GetBacku oraz jakie instrumenty znalazły się na celowniku KNF

Branża funduszy doświadczyła sporych odpływów
Według danych Analiz Online w minionym miesiącu przewaga umorzeń dotknęła wszystkich grup funduszy, włącznie z gotówkowymi i pieniężnymi, które od wielu miesięcy cieszyły się dużą popularnością. Zdaniem Dariusza Laska, członka zarządu Skarbiec TFI, odpływ środków z funduszy postrzeganych jako bezpieczne to skutek pogorszenia ich wyników. To z kolei jest pochodną zamieszania wokół Turcji i przeceny polskich obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu. 
 
Za: Puls Biznesu nr (2018-10-10), Kamil Kosiński, Odpływy z Altusa załatwiły rekordy
 
Decyzja w sprawie układu przełożona
We wtorek odbyło się zgromadzenie wierzycieli GetBacku – emocji nie brakowało. Prezes GetBacku przekonywał obligatariuszy, że opcja inwestorska może być dla nich korzystna. – Dziś mamy dziurę w wysokości 2 mld zł. Przy planowanych odzyskach i funkcjonowaniu firmy możemy zaproponować 38% spłaty w osiem lat. Dziś mamy problem z kapitałem. Matematyki nie da się oszukać. Prosimy o możliwość wypracowania dwóch rozwiązań. Sytuacja jest trudna, nie ma tu idealnych rozwiązań – podkreślał Dąbrowski. W efekcie windykator zyskał czas, aby podpisać umowę z inwestorem oraz przygotować nowe propozycje układowe.
 
Za: Parkiet nr 230 (2018-10-10), Przemysław Tychmanowicz, GetBack: głosowanie w sprawie układu przełożone

ETF na celowniku KNF
Komisja nadzoru Finansowego (KNF) bacznie obserwuje zainteresowanie instrumentami finansowymi typu ETF i podmiotów pośredniczących w dystrybucji detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Mowa o funduszach pasywnych, których celem jest odzwierciedlanie danego benchmaku. Nadzorca podkreśla, że szczególną uwagę zwraca na instrumenty emitowane przez podmioty spoza Unii Europejskiej, które zgodnie z rozporządzaniem PRIIP nie mogą być dystrybuowane bez udostępnienia kluczowych informacji dla inwestorów (KID).

Za: Parkiet nr 230 (2018-10-10), Andrzej Pałasz, ETF: inwestorom muszą być udostępniane kluczowe informacje

Teorią i praktyka nie idą w parze
Fundusze absolutnej stopy zwrotu z założenia mają zarabiać w każdych warunkach rynkowych. Jednak biorąc pod uwagę wyniki tych produktów można dojść do wniosku, że jest to tylko teoria. Z danych Analiz Online wynika, że 70% rozwiązań realizujących tę strategię we wrześniu przyniosło straty. – Definicja  funduszy absolutnej stopy zwrotu, owszem, mówi o zarabianiu w każdych warunkach rynkowych, ale pamiętajmy, że inwestycje wiążą się z ryzykiem, zarządzający mogą się pomylić. Jest to na tyle niejednorodna grupa funduszy, że jednoznaczna ocena wyników jest bardzo trudna – przyznaje Jańczak, analityk Ipopemy Securities. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania warto zapoznać się z przyjęta filozofią inwestycyjną. – Fundusz absolutnej stopy zwrotu powinien stanowić jedynie część naszego portfela, przygotujmy się także na dłuższy okres inwestycji – podpowiada Jańczak.
 
Za: Parkiet nr 230 (2018-10-10), s. 8, Andrzej Pałasz, Fundusze absolutnej stopy zwrotu – teoria nie idzie w parze z praktyką
 
Obligacje korporacyjne goszczą rzadziej w portfelach funduszy
Z wyliczeń zaprezentowanych przez PAP Biznes na podstawie danych NBP wynika, że wartość obligacji korporacyjnych w portfelach krajowych funduszy inwestycyjnych w sierpniu spadła o -4,3% (czyli o -1283 mln zł). W sierpniu z detalicznych funduszy dłużnych klienci wycofali 0,2 mld zł. Największych odpływów doświadczyły fundusze obligacji korporacyjnych (0,24 mld zł). Klienci wycofują z nich pieniądze od dłuższego czasu, co można tłumaczyć aferą GetBacku. W sierpniu zainteresowaniem inwestorów cieszyły się fundusze obligacji skarbowych.
 
Za: Parkiet nr 230 (2018-10-10), s. 8, paan, Mniej obligacji w portfelach funduszy
 
/os

TAGI:

ETFfundusze absolute returnGetbackKNFNBPPRIIPsprzegląd prasysaldo wpłat i wypłat

Popularne

Zobacz także

↑ na górę