Przegląd prasy

24.09.2018 | Analizy Online
W dzisiejszej prasie przeczytamy o zmianie zasad wyceny papierów dłużnych oraz możliwym wpływie PPK na warszawską giełdę

Zmiany zasad wyceny papierów dłużnych – co to oznacza dla klientów funduszy? 
Ministerstwo Finansów planuje zmienić zasady wyceny papierów dłużnych w portfelach funduszy inwestycyjnych. Aktualnie obligacje korporacyjne, dla których nieznana jest wycena rynkowa, mogą być wyceniane liniowo. Uczestnicy mogą więc nie być informowani o ryzyku utraty przez fundusz części aktywów. Ministerstwo chce, aby papiery dłużne wyceniane były rynkowo. Zmiany w wycenie aktywów funduszy mają wejść w życie już w I kwartale przyszłego roku.
 
Za: Parkiet nr 216 (2018-09-24), s. 5, Emil Szweda, Kolejna propozycje zmian prawnych na rynku obligacji,
Parkiet nr 216 (2018-09-24), s. 4, paan, Rynek czeka na przepisy
 
PPK może pobudzić GPW 
W wywiadzie dla „Parkietu” Tomasz Bardziłowski, wiceprezes Vestor DM, przedstawia swoje spojrzenie na bieżącą sytuację na warszawskiej giełdzie, a także przewidywania co do jej przyszłej kondycji. – Jeśli nasze założenia co do PPK się potwierdzą, to widzimy szanse na powrót dobrej koniunktury w 2020 r. wraz z większymi napływami kapitału na rynek akcji. Pozytywny efekt może być spodziewany nawet wcześniej, gdyż część inwestorów z wyprzedzeniem będzie dyskontować oczekiwane zmiany na rynku. Pod warunkiem że nie zbiegnie się to z końcem globalnej hossy – tłumaczy.
 
Za: Parkiet nr XXX (2018-09-24), s. 9, Jacek Mysior, Jest za wcześnie, by straszyć inwestorów recesją
 
Obligacje komunalne trzymają się mocno 
Chociaż sprawa GetBacku kładzie się cieniem na rynku obligacji, trudności te zdają się nie dotykać obligacji komunalnych. – Na rynku obligacji komunalnych można mówić o tendencji wzrostowej w ujęciu ilościowym i wartościowym. Samorządy chcą zrealizować zaplanowane inwestycje przed końcem kadencji, ale też, w związku z harmonogramem wykorzystania funduszy unijnych, muszą pozyskać pieniądze na sfinansowanie wkładów własnych oraz wyprzedzające finansowanie realizowanych inwestycji. Dodatkowo potrzeby pożyczkowe samorządów rosną ze względu na znaczący wzrost kosztów realizowanych inwestycji – mówi Henryk Poławski, ekspert PKO BP.
 
Za: Puls Biznesu nr 183 (2018-09-24), Aleksandra Rogala, Rynek obligacji komunalnych odbija
 
Polska rynkiem rozwiniętym 
W dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej” przeczytamy wywiad z Markiem Dietlem, prezesem GPW, z którego dowiemy się co dla Polski oznacza zakwalifikowanie do rynków rozwiniętych. – To zachęta do inwestowania. 87 proc. aktywów funduszy lokowanych na giełdach światowych ma ograniczenie, że mogą być inwestowane wyłącznie na rynkach rozwiniętych. Pojawia się więc spora grupa inwestorów, która do tej pory nie mogła się nami interesować, bo infrastruktura rynkowa nie była tak dobrze oceniana. To zatem świetna wiadomość dla gospodarki i wizerunku całego naszego kraju – czytamy.
 
Za: Dziennik Gazeta Prawna nr 185 (2018-09-24), Grzegorz Kowalczyk, Grzegorz Osiecki, Marek Chądzyński, Polska wchodzi do I ligi rynków finansowych
 
/wka

TAGI:

GPWMinisterstwo FinansówPPKprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę