Przegląd prasy

19.09.2018 | Analizy Online
W dzisiejszej prasie przeczytamy wywiad z Krzysztofem Mazurkiem, prezesem Altus TFI. Dowiemy się również, jak KNF ukarała banki za naruszenia w odniesieniu do funduszy W Investments

KNF przygląda się Aliorowi
Nadzór, po tym jak ukarał Raiffeisen Bank Polska (RBP), teraz przyjrzy się Aliorowi. Na ostatnim posiedzeniu KNF wskazała, że ustalenia w ramach działań nadzorczych pozwoliły na wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego nałożenia kary pieniężnej na Alior Bank. Dotyczy to m.in. naruszeń przepisów związanych ze świadczeniem usług maklerskich w kontekście zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy: WI Inwestycje Selektywne FIZAN, SGB WI Lasy Polskie FIZAN, WI Inwestycje Rolne FIZAN, WI Vivante FIZAN.
 
Za: Puls Biznesu nr 180 (2018-09-19), Maciej Rudke, Alior Pod lupą KNF
 
Państwo nie sprzyja prywatnym TFI
W dzisiejszej prasie przeczytamy wywiad z Krzysztofem Mazurkiem, prezesem Altus TFI. Jego zdaniem, Altus poradzi sobie z trudnościami, niemniej jednak nie będzie to łatwe. – (…)  będzie to zupełnie inne życie. Kilka dziwnych ruchów KNF i medialny festiwal wokół nich oraz zatrzymanie Piotra Osieckiego sprawiło, że w kilka miesięcy straciliśmy dorobek kilku lat rozwoju. Obawiam się też, że na dłuższy czas bankowa sieć dystrybucji może być dla nas zamknięta, ale obym się mylił. Dlatego zmienimy się. Będziemy musieli nastawić się bardziej na bezpośrednie relacje z klientami, którzy mniej się przejmują zapisami compliance, a bardziej patrzą na jakość produktów, wyniki inwestycyjne i sposób zarządzania – podkreśla.
 
Za: Puls Biznesu nr 180 (2018-09-19), Grzegorz Nawracki, Sroga ręka państwa niszczy rynek TFI
 
Produkt dla oszczędzających na lokatach
Przed miesiącem TFI PZU uruchomiło program Sejf z Ochroną Kapitału. To produkt oparty na otwartym funduszu inwestycyjnym, ale z ochroną kapitału. Grupą docelową dla nowego rozwiązania są osoby, które dotąd trzymały pieniądze w bankach. – Wprowadzenie programu Sejf z Ochroną Kapitału jest wynikiem dwóch czynników: struktury oszczędności polskiego rynku oraz wydarzeń na światowych rynkach – wyjaśnia Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU. – Chcemy w ten sposób zachęcić do inwestowania w fundusze osoby, które do tej pory trzymały pieniądze wyłącznie w bankach. Ma to być dla nich sposób na dywersyfikację portfela – dodaje.

Za: Parkiet nr 212 (2018-09-19), s. 8, Andrzej Pałasz, Bezpieczne szanse na zysk

Nadzór karze Raiffeisena
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Raiffeisen Bank Polska (RBP) karę w wysokości 6,4 mln zł w związku z pełnieniem funkcji depozytariusza i likwidatora jedenastu różnych funduszy inwestycyjnych. Najwięcej, bo 5 mln zł kary RBP otrzymał za głośną sprawę czterech funduszy inwestycyjnych, stworzonych przez W Investment (WI). Zdaniem nadzoru Raiffeisen Bank Polska dopuścił się wielu nieprawidłowości. Chodzi m.in. o to, że bank nie działał niezależnie (np. nie prowadził samodzielnej i rzetelnej wyceny aktywów, a jedynie zaakceptował dokonane przez FinCrea TFI). Jednocześnie Komisja wydała zgodę na transakcję przejęcia większości aktywów banku przez BGŻ BNP Paribas. Ze sprzedaży wyłączone są m.in. „wszelkie stosunki prawne”, dotyczące funduszy WI. To z kolei nie podoba się klientom funduszy WI.

Za: Puls Biznesu nr 180 (2018-09-19), Dawid Tokarz, Klienci funduszy WI psioczą na KNF

Rekordowa kara na rynku forex
Komisja Nadzoru Finansowego po 10-miesięcznym postępowaniu nałożył na lidera rynku forex karę w wysokości 9,9 mln zł. W uzasadnieniu wskazano na istotne naruszenia przepisów o obrocie instrumentami finansowymi i świadczenie usług maklerskich bez uwzględniania najlepiej pojętego interesu inwestora. Broker zapowiada odwołanie się od tej decyzji.

Za: Puls Biznesu nr 180 (2018-09-19), Dawid Tokarz, Gigantyczna kara dla X-Trade Brokers
Puls Biznesu nr 180 (2018-09-19), Przemysław Tychmanowicz, XTB odwoła się od decyzji KNF

/os

TAGI:

Alior BankAltus TFIDM W InvestmentsKNFprzegląd prasyRaiffeisen Polbank

Popularne

Zobacz także

↑ na górę