Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

23.08.2018 | analizy.pl
Dziś w prasie przeczytamy o wszczęciu postępowania przez KNF wobec depozytariusza funduszy W Investments. Dowiemy się również, jakie były napływy do funduszy zagranicznych w II kwartale 

KNF naciska na Raiffeisena
Rola depozytariusza funduszy W investments odbija się bankowi czkawką. Może nawet utrudnić jego przejęcie przez BGŻ BNP Paribas. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że wszczęła aż cztery postępowania wobec Raiffeisen Bank Polska (RBP), w związku z pełnieniem przez ten bank roli depozytariusza i likwidatora funduszy inwestycyjnych. Choć KNF nie podała, o jakie fundusze chodzi, jak można się domyśleć mowa m.in. o czterech produktach W Investments: Inwestycje Rolne, Lasy Polskie, Inwestycje Selektywne oraz Vivante. – Prowadzimy w tym zakresie bardzo intensywne działania. W najbliższym czasie można spodziewać się rozstrzygnięć w postaci stosownych decyzji komisji – potwierdza Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Za: Puls Biznesu nr 161 (2018-08-23), Dawid Tokarz, KND prześwietla i naciska Raiffeisena

Everest TFI nadal bez zezwolenia
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podtrzymała swoją decyzję z maja 2016 r. i nie udzieliła Everest TFI zezwolenia na tworzenie oraz zarządzanie funduszami. KNF swoją decyzje motywuje m.in. strukturą własnościową grupy Everest Investments. Jej zdaniem wpływ jedynego akcjonariusza, jakim jest Everest Investments, może być niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi. – O wydaniu decyzji przez KNF dowiedzieliśmy się z komunikatu w internecie. O wydaniu, ani o zamiarze jej wydania nie zostaliśmy poinformowani - mówi Piotr Sieradzan, prezes Everest Investments. Zapowiada jednocześnie, że jak tylko Everest otrzyma decyzję, przeanalizuje ją i najprawdopodobniej złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 
Za: Parkiet nr 189 (2018-08-23), paan, Everest TFI: Sieradzan zapowiada skargę do WSA
 
Mercurius DM na celowniku KNF
W sprawie GetBack KNF przygląda się kolejnemu brokerowi – mowa o Mercuriusie DM. Nadzór oficjalnie poinformował, że prowadzi postępowanie wobec tej firmy, które ma wyjaśnić, czy broker nie naruszył przepisów prawa oraz czy stosował zasady uczciwego obrotu. – Spodziewamy się, iż postępowanie administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego wobec nas może dotyczyć obligacji korporacyjnych spółki GetBack oferowanych przez Mercurius Dom Maklerski w drugiej połowie 2016 r. – przyznaje Michał Kowalczewski, prezes Mercuriusa DM.
 
Za: Parkiet nr 189 (2018-08-23), PRT, Mercurius DM wierzy w pomyślny koniec

Słaby kwartał dla funduszy zagranicznych
Z danych Analizy Online wynika, że w II kwartale 2018 r. aktywa zgromadzone w funduszach zagranicznych zmniejszyły się o -1,4%. Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy ich wartość skurczyła się o -80 mln zł. Z pięciu segmentów wyróżnionych w ramach funduszy zagranicznych tylko dwa odnotowały wzrost wartości aktywów – były to rozwiązania pieniężne (+144%) i fundusze sektorowe (+35%).
 
Za: Puls Biznesu nr 161 (2018-08-23), MCW, Fundusze zagraniczne w odwecie
 
Fundusze aktywne nadal są pożądane
W dzisiejszym „Parkiecie” przeczytamy wywiad z prof. Marcinem Kacperczykiem na temat upowszechniania funduszy indeksowych. Firmy zagraniczne zarządzające aktywami coraz częściej zmierzają w tym kierunku – ich oferta poszerza się o produkty pasywne. Niemniej jednak, zdaniem eksperta, choć w długim terminie fundusze pasywne mają przewagę, to jednak zarządzanie aktywne nadal jest w cenie. – To prawda, że średnio rzecz biorąc mają one niższe stopy zwrotu niż fundusze indeksowe. Ale jest grupa funduszy aktywnie zarządzanych, które uzyskują lepsze wyniki. Dla klienta, który nie ma czasu i wiedzy, aby przerzucać pieniądze między funduszami, strategie pasywne to optymalny wybór. Inwestorzy, którzy są w stanie wyszukiwać dobre fundusze aktywnie zarządzane, mają jednak szanse na ponadprzeciętne stopy zwrotu – podkreśla.

Za: Parkiet nr 189 (2018-8-23), s. 2, Marcin Kacperczyk, Grzegorz Siemionczyk, Aktywne zarządzanie wciąż ma sens

Banki nie wykazują zaangażowania
28 sierpnia odbędzie się spotkanie w sprawie spółki GetBack, które ma dać odpowiedź na temat tego, która wersja układu będzie ostatecznie realizowana. Przystąpienie wierzycieli zabezpieczonych do układu mogłoby pomóc pozostałym pokrzywdzonym w sprawie GetBacku. Mowa m.in. o bankach. Przedstawiciele windykatora już wcześniej sygnalizowali, że chcieliby, aby do układu dołączyli wierzyciele zabezpieczeni. Muszą oni jednak wyrazić zgodę, a póki co nikt nie zdeklarował wprost gotowości wzięcia udziału w układzie.

Za: Parkiet nr 189 (2018-08-23), Przemysław Tychmanowicz, W sprawie GetBacku banki nabrały wody w usta 

/os

TAGI:

aktywa funduszy zagranicznychEverest InvestmentsGetbackKNFprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę