Przegląd prasy

16.05.2018 | Analizy Online
Dziś w prasie przeczytamy o awersji Polaków do funduszy akcyjnych oraz przecenie obligacji skarbowych. Dowiemy się również, jakie kroki podejmuje Idea Bank w związku z dystrybucją obligacji GetBacku

Niechęć do funduszy akcyjnych
Zgodnie z danymi Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami negatywny trend, dotyczący funduszy akcyjnych, nie tylko jest kontynuowany, ale nawet przyspieszył. W kwietniu z tego typu produktów odpłynęło -350 mln zł netto, a od początku roku prawie -1 mld zł netto. Ten trend trwa już od dwóch lat – w tym okresie saldo nabyć i umorzeń wyniosło -5,6 mln zł. Wielomiliardowe odpływy przypominają nam czasy bessy z 2008 r. Więcej w dzisiejszym „Pulsie Biznesu”.

Za: Puls Biznesu nr 93 (2018-05-16), Tomasz Hońdo, Odpływy jak w czasie bessy

Wzrost rentowności obligacji może wpłynąć na nastroje klientów
Fundusze gotówkowe i pieniężne cieszą się dużą popularnością. Od początku roku napłynęło do nich ok. +7,4 mld zł netto. Powody tego stanu rzeczy są niezmienne – poszukiwanie wyższych zysków niż na lokatach, przy mniejszej zmienności od tej panującej na rynku akcji. Choć w dłuższym terminie fundusze te dają wyższe odsetki niż oferta banków, to jednak  w krótszym czasie mogą przynieść straty. Dla przykładu w ostatnich tygodniach główną przyczyną przeceny jednostek jest wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych.–Ogólną zasadą jest, że w obrębie danego kraju obligacje skarbowe charakteryzują się najniższym poziomem ryzyka kredytowego, tj. ryzyka, że nie zostaną w całości wykupione – tłumaczy Adam Szymko, zarządzający Union Investment TFI.Jednak zanim nastąpi wykup obligacji, ich cena może się istotnie wahać, tym bardziej im dłuższa jest zapadalność danej obligacji – podkreśla.

Za: Parkiet nr 108 (2018-05-16), s. 9, Andrzej Pałasz, Przecena polskich obligacji rządowych może popsuć nastroje klientów

Idea Bank analizuje napływające informacje od obligatariuszy GetBacku
Drobni inwestorzy posiadający obligacje GetBacka, często wskazują na Idea Bank i jego markę Lion’s Bank jako jedne z najbardziej aktywnych w sprzedaży tych papierów.  Finanse Bank zapewnia jednak, że podchodzi do sprawy poważnie. – Każdy sygnał od klienta jest szczegółowo sprawdzany pod kątem zgodności postępowania bankierów z przyjętymi w banku procedurami. Dla banku i dla mnie osobiście jako prezesa zaufanie klientów jest sprawą zasadniczą – mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. Bank ma małą ekspozycję na windykatora, ale mogą grozić mu kary – KNF zapowiedział, że weźmie podmioty nadzorowane pod lupę. Gdyby  udowodniono wprowadzanie klientów w błąd, konflikt interesów, prowadzenie doradztwa inwestycyjnego bez umowy czy nienależyte świadczenie tej usługi podmioty te moga znaleźć sie w trudnej sytuacji. Obawy o rozprzestrzenianie się konsekwencji problemów GetBacku widać w notowaniach – kurs akcji Idea Banku spadł od początku roku o -60%.

Rzeczpospolita nr 112 (2018-05-16), s. 20, Maciej Rudke, Idea Bank analizuje sygnały obligatariuszy GetBacku

\os

TAGI:

fundusze pieniężne i gotówkoweGetbackKNFprzegląd prasyUnion Investment TFI

Popularne

Zobacz także

↑ na górę