Przegląd prasy

11.05.2018 | Analizy Online
Dzisiejszą prasę kolejny raz zdominowała sprawa Getbacku. Przeczytamy także o planach Alior Bank w zakresie funduszy emerytalnych

Szansa na ratunek dla GetBacku 
Wrocławski sąd zgodził się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego GetBacku w trybie przyspieszonego postępowania układowego. Daje to spółce nadzieję na ratunek. Windykator musi teraz dojść do porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań ze swoimi obligatariuszami.

Za: Gazeta.pl (2018-05-11), Andrzej Mandel, GetBack ma szansę na ratunek. Sąd zgodził się na restrukturyzację

Alior Bank planuje wejście na rynek emerytur
Alior Bank jest od 8 maja 2018 r. jedynym akcjonariuszem Money Makers TFI. W kwietniu przegłosowano zmianę jego nazwy na Alior TFI. Procedury w KRS jeszcze trwają, ale właśnie pod nową nazwą TFI uruchomi indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W przyszłości planowane jest także uruchomienie programów systematycznego oszczędzania niezwiązanych z preferencjami podatkowymi.

Za: Puls Biznesu nr 90 (2018-05-11), Kamil Kosiński, Alior wejdzie w emerytury

Odpływ środków z funduszy polskich obligacji korporacyjnych
Jak wynika z danych Analiz Online, w kwietniu z funduszy polskich obligacji korporacyjnych klienci wycofali ok. -0,2 mld zł netto. Powodem odwrotu inwestorów od tej grupy funduszy jest sprawa GetBacku. - Sprawa GetBacku negatywnie odbiła się na nastawieniu inwestorów do funduszy obligacji korporacyjnych. Moim zdaniem wielu klientów wciąż nie jest świadomych wpływu odpisów na GetBack na wycenę jednostek. Gdy zaobserwują ujemne stopy zwrotu, które mogą się pojawić w związku z przeceną papierów i postępowaniem sądowym, to mogą się pojawić kolejne umorzenia - komentuje jeden z zarządzających.

Za: Parkiet nr 104 (2018-05-11), s. 9, Andrzej Pałasz, Niechęć do obligacji korporacyjnych wzrośnie

Problemy małych firm z emisją obligacji
Przewiduje się, że sprawa GetBacku utrudni emisję obligacji przez małe firmy, które oferują swoje papiery inwestorom indywidualnym. W ich przypadku ryzyko kredytowe jest wyższe. Większe firmy nie powinny jednak mieć problemów. -  Nie sądzę, aby to zjawisko mogło mieć tak dużą skalę, by emitenci spełniający kryteria profesjonalnych inwestorów, będący w dobrej kondycji finansowej, mieli problemy z rolowaniem długu czy nową emisją na przyzwoitych warunkach - przekonuje Szymon Jędrzejewski, dyrektor departamentu inwestycji kapitałowych w NWAI DM.

Za: Rzeczpospolita nr 108 (2018-05-11), s. 20, Maciej Rudke, Najsłabsi będą mieć problem z emisją obligacji

\wka

TAGI:

Alior BankGetbackIKEIKZEMoney Makers TFIprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę