Przegląd prasy

14.03.2018 | Analizy Online
W dzisiejszej prasie przeczytamy o dużych napływach do funduszy o niższym ryzyku oraz ucieczce inwestorów z funduszy akcyjnych. Dowiemy się również, jakie czynniki przemawiają za kontynuacją hossy

Gigantyczne napływy do funduszy bezpiecznych
Przez ostatnich 12 miesięcy saldo wpłat i wypłat z rodzimych TFI wyniosło +18,6 mld zł, z czego 60% przypadło na grupę funduszy uważanych za najbezpieczniejsze. Duże zainteresowanie nimi wynika m.in. z nieatrakcyjnego oprocentowania lokat. Fundusze kuszą solidnymi stopami zwrotu, która za ostatni rok w wielu przypadkach przekraczały +4%, a średnio zarobiły +2,75%. Co więcej, wielu ekspertów twierdzi, że w bieżącym roku klienci funduszy bezpiecznych również  mogą liczyć na atrakcyjne stopy zwrotu. Więcej w dzisiejszym „Pulsie Biznesu”.
 
Za: Puls Biznesu nr 52 (2018-03-14), Kamil Zatoński, Miliardy płyną do ostrożnych funduszy
 
Polacy w 2017 r. nie stronili od funduszy
W ubiegłym roku Polacy szansy na pomnożenie kapitału szukali na rynku mieszkaniowym, ale wielu inwestorów wybrało również fundusze inwestycyjne. Z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wynika, że do funduszy trafiło netto 14 mld zł. Największą popularnością cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne oraz dłużne. Jedocześnie stopniało saldo lokat terminowych z 310 do 289 mld zł. Co więcej, miniony rok był przełomowy pod kątem obrotów generowanych przez inwestorów indywidualnych. Więcej w dzisiejszym „Pulsie Biznesu”.
 
Za: Puls Biznesu nr 52 (2018-03-14), Kamil Zatoński, Polacy zainwestowali 44 mld zł w 2017 r.
 
Ucieczka z funduszy akcyjnych
Luty był najgorszym miesiącem dla funduszy akcji polskich od lipca 2014 r. – wynika z obliczeń Macieja Marcinowskiego, analityka Trigon Domu Maklerskiego. Odpłynęło z nich -490 mln zł biorąc pod uwagę fundusze szerokiego rynku jak i tzw. miś-ie. Trudno się jednak temu dziwić – korekta lutowa przyczyniła się do głębokiej przeceny akcji. Naturalnie znalazło to odzwierciedlenie w stopach zwrotu. Sześciomiesięczny średni wynik z funduszy akcji polskich to -4,5%, a z funduszy małych i średnich spółek -3,7%.
 
Za: Puls Biznesu nr 52 (2018-03-14), Kamil Zatoński, Odwrót od akcji
Parkiet nr 61 (2018-03-14), s. 8, paan, W lutym towarzystwa sprzedały akcje za ponad 0,5 mld zł
 
Jak długo potrwa hossa?
W dzisiejszym „Parkiecie” przeczytamy wywiad z Krzysztofem Cesarzem, zarządzającym w Ipopema TFI, którego zdaniem akcje pozostaną w trendzie wzrostowym w średniej i długiej perspektywie. Jest to argumentowane oczekiwaniami globalnego wzrostu gospodarczego oraz poprawą wskaźników w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Co więcej, wskaźniki wyprzedzające również napawają optymizmem i pozwalają domniemywać, że ożywienie gospodarcze utrzyma się w kolejnych kwartałach. Wierzymy, że rok 2018 będzie dobry dla osób inwestujących w akcje. Na ten moment 2019 rok też powinien umożliwić osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu, jednak w obecnym, bardzo zmiennym otoczeniu polityczno-gospodarczym, komfortowo czujemy się z prognozą na 9-12 miesięcy – zaznacza zarządzający. Więcej szczegółów na temat perspektyw na 2018 r. w dzisiejszym „Parkiecie”.
 
Za: Parkiet nr 61 (2018-03-14), s. 8, Krzysztof Cesarz, Andrzej Pałasz, Hossa może się utrzymać do 2020 roku


/os

TAGI:

fundusze dłużnefundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneGPW IZFiAprzegląd prasysaldo wpłat i wypłat

Popularne

Zobacz także

↑ na górę