Przegląd prasy

08.03.2018 | Analizy Online
Dziś w prasie przeczytamy o wzmocnieniu zespołu inwestycyjnego w Baltic Capital TFI oraz dobrym miesiącu dla Skarbca i Altusa. Poznamy również korzyści płynące z PPK w opinii wiceministra finansów

Baltic Capital ma plan
Baltic Capital TFI – towarzystwo, które otrzymało zgodę KNF na prowadzenie działalności w maju 2017 r. – powiększyło zespół inwestycyjny o Marcina Wińskiego. Uprzednio był on pracownikiem Millennium TFI, gdzie zarządzał funduszami o globalnej strategii. Obecnie zajmie się wdrażaniem strategii typu managed futures w już istniejących oraz nowo powstałym funduszu. Marcin Wiński będzie odpowiedzialny m.in. za rozwój strategii typu managed futures. Będziemy ją częściowo wykorzystywać zarówno w już istniejących funduszach, ale przede wszystkim stanie się istotną strategią w nowym funduszu, który jest na etapie rejestracji. Będzie to fundusz o nieco wyższym poziomie ryzyka od Macro FIZ, ale dający tym samym większy potencjał zysku. Optymalizacja zysku do ryzyka będzie uzyskiwana poprzez dynamiczną alokację portfela, skoncentrowaną na krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym (...) – podkreśla Arkadiusz Bogusz, prezes i jeden z założycieli Baltic Capital TFI.
 
Za: Puls Biznesu nr 48 (2018-03-08), Kamil Zatoński, Baltic Capital chce zarobić na zmienności

Luty dobrym miesiącem dla Skarbca i Altusa
Zarówno Skarbiec TFI, jak i Altus TFI w lutym zanotowały ogółem wzrost aktywów pod zarządzaniem. W minionym miesiącu aktywa Altusa zwiększyły się o ponad 4%, ale w przypadku funduszy detalicznych odnotowano spadek o ok. 4%. – Notujemy odpływy z tzw. funduszy bezpiecznych, głównie obligacji skarbowych. Naszym zdaniem obecnie obligacje są drogie i sami podpowiadamy klientom, że ten segment rynku może znaleźć się pod presją tłumaczy Piotr Osiecki, prezes Altus TFI. Z kolei aktywa Skarbca zwiększyły się nieznacznie. Zdaniem Bartosza Józefiaka, prezesa zarządu Skarbiec Holding, wzrosły one m.in. w przypadku funduszy bezpiecznych.  

Za: Parkiet nr 56 (2018-03-08), s. 11, paan, Skarbiec, Altus: Luty dla TFI wcale nie taki straszny
 
PPK korzystne dla ubogich
W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Piotr Nowak, wiceminister finansów, podkreśla znaczenie PPK w budowaniu oszczędności emerytalnych. – Uruchomienie PPK oznacza, że Polacy będą więcej oszczędzali na swoje emerytury. To nie jest tak, jak niektórzy próbują przedstawić, że PPK mają służyć przede wszystkim pobudzeniu polskiej giełdy. Oczywiście, inną sprawą są inwestycje, na które wpływ ma też stopa oszczędności. Środki zgromadzone w PPK będą poprzez podmioty zarządzające aktywami inwestowane w polską gospodarkę i będą ją pobudzały do dalszego wzrostu. Odnosząc się do obaw TFI o koszty związane z prowadzeniem PPK, wiceminister podkreśla, że kwota zapisana w projekcie jest opłatą maksymalną, a to Minister Finansów w drodze rozporządzenia ustali ich rzeczywisty poziom. Niemniej jednak będzie on zależał od tego, ile środków PFR będzie potrzebował na obsługę tego programu. Więcej, w tym o ewentualnym udziale innych podmiotów w PPK, przeczytamy w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".

Za: Rzeczpospolita nr 56 (2018-03-08), s. Regina Skibińska, Piotr Nowak, Reforma dobra dla ubogich

Nowy pomysł opozycji
Platforma Obywatelska (PO) chce cofnąć reformę z 2014 r. i przekazać z powrotem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) aktywa, które cztery lata temu trafiły z OFE do ZUS. Pierwszym krokiem będzie projekt ustawy, w ramach którego pojawi się zapis o prywatnym charakterze środków zgromadzonych w OFE. Kolejny etap zakładałby zastąpienie zapisów na subkoncie w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) obligacjami i przekazanie ich do OFE. Następny etap umożliwiłby zastąpienia obligacji skarbowych akcjami półek skarbu państwa. Drugim pomysłem PO jest odwrócenie likwidacji limitu 30-krotności składek. Więcej w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”.
 
Za: Rzeczpospolita nr 56 (2018-03-08), s. 24, Regina Skibińska, PO chce ratować okrojone przez siebie fundusze emerytalne 
 
Parkiet nr 56 (2018-03-08), s. 10, Regina Skibińska, PO chce ratować OFE

/os

TAGI:

aktywa TFIAltus TFIOFEPFRPiotr NowakPPKprzegląd prasyPTESkarbiec TFIZUS

Popularne

Zobacz także

↑ na górę